Bilbranchen opkø­ber, fusionerer og går sammen i kæder for at servi­cere sine kun­der bedst muligt. Denne udvikling øn­sker vi som leve­randører naturligvis også at følge, for at sikre vore kunder, nemlig jer, den optimale service og pro­dukt­pro­gram.

Skomø A/S har siden 1968 placeret sig som en betydende udbyder af reklamear­tik­ler til bilbranchen ligesom Jysk Auto Skrædderi siden 1950 har været kendt for sin store ekspertise på måtter og sæde­over­træk.

Tilsammen kan vi nu tilbyde jer et stort samlet produktprogram og en høj service med know how på alle områder.

Sammenlægningen foregår ved at Skomø A/S køber aktiverne i J.A.S., og det er Skomøs normale salgs- og handelsbetingelser, der er fortsættende.

Steen Kristensen fortsætter som salgschef for bilistbutikker, grossi­ster og udvalgte kundegrupper, ligesom medarbejderne i de 2 or­ga­nisationer fortsætter udfra de eksisterende Skomølokaler i Ebel­toft.