GM’s ændring af distributionen for Cadillac i Europa får ifølge Ander­sen & Martini’s direktør Peter Han­sen ingen konsekvenser for salget i Danmark.

Kroymans, som de sidste 4 år har stået for importen af Cadillac til Europa, har indgået aftale med GM om, at dette sam­arbejde ophører med udgangen af januar 2011 således, at GM Europe derefter selv varetager importen til Europa.

Peter Hansen, administrerende direktør for Andersen & Martini A/S, udtaler: ”Igennem de sidste 4 år er det kun gået fremad for Cadillac herhjemme, og vi ser ikke, at den ændrede distributions­struktur for Europa får nogen indfly­delse for salget i Danmark. Kroy­mans har gjort et fint stykke arbejde, men vi ser ingen grund til, at GM’s frem­tidige håndtering skulle have indflydelse på salget herhjemme. Man kan endda fri­stes til at sige, at GM måske er sluppet af med et di­stributionsled, men det tilkommer ikke os at bedømme det. Vigtigst for os er GM’s forsik­ring om, at Ca­dillac fortsat importeres til Europa, for med det fine produktprogram, der er i dag og kommer i løbet af det næste års tid, kan vi kun se lyst på fremtiden for Cadillac i Dan­mark – krise eller ej, der findes altid folk, der gerne vil køre i en gan­ske særlig bil.”

De tre danske Cadillac forhandlere, Uggerhøj i Aalborg, Stefan Kaas i Odense og Andersen & Martini i København har tænkt sig at fort­sæt­te Cadillac salget i et godt samarbejde med GM Danmark.