Den 1. ok­tober 2008 til­trådte Peter Him­mer som ny Mana­ging Direc­tor for sel­ska­ber­ne Chrys­ler Dan­mark ApS og Chrys­ler Swe­den AB.

Peter Himmer er 47 år og kom­mer fra en stil­ling som direktør for de­tailhandlen i virk­somheden OK-Q8 AB i Sverige. Før dette har han bå­de været mar­keds­direktør hos Ford Motor Company i Sverige og di­rektør for forhand­lerudvikling i Sve­rige hos Saab/Opel Sverige AB.

”Jeg ser virkelig frem til at komme i gang med de nye udfordringer hos Chrysler, selvom både konjukturen og sidste års afgiftsændring har sat bran­chen under stort pres. Men der er ingen tvivl om, at Chrys­­ler går en meget spændende fremtid i møde med snarlig intro­duktion af en helt ny B-segment minibil i samarbejde med Nissan. Sam­tidig arbejdes der på højtryk på egen udvikling af elbiler som for­ventes sat i produktion indenfor 2 år”, udtaler Peter Himmer.

Fakta:
Chrysler Danmark ApS blev dannet som et selvstændigt selskab den 1. oktober 2007 efter opsplitningen af DaimlerChrysler tidligere sam­me år. Chrysler Danmark ApS importerer og markedsfører bilmær­ker­ne Chrysler, Jeep® og Dodge i Danmark.

Chrysler Danmark er et selskab i Chrysler LLC, Auburn Hill, Michigan, USA. Chrysler LLC er ejet af Investeringselskabet Cerberus med en aktiemajoritet på 81,1% og med 19,9% ejet af Daimler AG.

Chrysler, Jeep® og Dodge er registrerede varemærker af Chrysler LLC.