Nu kommer Kolding på kortet - i bogsta­ve­lig­ste forstand. Lør­dag den 27. sep­tem­ber kl. 21 om aftenen vil man fra fly­ve­ma­ski­ner og satellit­ter i nogle minutter kunne observere et kilo­meter­stort, lysende ’K’ lidt nord for byen.

I minutterne omkring kl. 21 bliver det lysende K filmet fra fly, og bil­leder af ’eventet’ kan ses på storskærm i direkte transmission.

Skærmen står i et nyt, stort Mercedes-bilhus, som Kolding-virksom­heden P.Christensen A/S har opført nord for Bramdrupdam. Det er i forbindelse med indvielsen af huset at virksomheden vil sætte Kol­ding på Kortet så det kan ses. Samme dag og aften er der åbent hus, så alle kan følge med, når K’et lyser efterårshimlen op.

Bortset altså fra de forhåbentlig mange hundrede frivillige koldin­gen­sere, der er med til at lyse. K’et skal nemlig dannes af lyset fra par­kerede bilers lygter, der lyser ud i himmelrummet. Ved hjælp af et særligt spejl, der udleveres, sendes lyset fra forlygterne direkte opad i nogle minutter. Men man kan også være med uden bil, oplyser P. Christensen A/S. Stavlygter, håndlamper og alt, hvad der kan lyse, kan bruges, så alle kan melde sig til. Det foregår på en særlig hjem­meside, der hedder

 

www.koldingpaakortet.dk

 

Om årsagen til den noget usædvanlige manifestation oplyser admini­strerende direktør Peter Christensen: ”Det er ikke nogen almindelig bilforretning, men Danmarks største Mercedes-Benz bilhus med næ­sten 7.500 kvadratmeter under tag og arbejdsplads for 80 perso­ner.” Direktøren fortsætter: ”Kolding er også en by med format, og det vil vi gerne være med til at markere på denne måde,” slutter di­rek­tøren, og håber, at alle vil være med til at sætte Kolding på kortet.

P.Christensen A/S’s nye bilhus ligger på Trianglen 11 nord for Bram­drupdam. Hvis man vil ud at smugkigge inden den officielle åbning, er man velkommen oplyser virksomheden. Man er allerede i fuld gang. Her kan man også tilmelde sig projektet Kolding på Kortet direkte.