Historien om Audi 

- August Horch lagde grunden til Audi alle­rede i 1899, men måtte kæmpe meget for mærket. Allerede den­gang havde han sine klare meninger om automo­bilets op­byg­ning - og var klar­synet nok til at se for­delene i firehjuls­træk. Der­med var grunden lagt til quattro-systemet.

Da den unge ingeniør August Horch i 1896 havde afsluttet sit studium, blev han an­sat hos en af auomobilbranchens dengang førende pionerer Carl Benz. Efter kun 4 måneder gjorde Benz ham til leder af bilfa­brikken. Og det varede ikke længe, før den unge pioner udfor­drede den gamle. Allerede i 1899 prøvede Horch at overbevise Benz om, at det ikke kun var bedre at placere motoren forrest i bilen. Men også at lade den trække på forhjulene, “fordi det er både nemmere at styre og mere sikkert, hvis bilen trækkes og ikke skubbes gennem kurverne. Ja, det allerbedste ville være med træk på alle 4 hjul”. Carl Benz afslog naturligvis ideen som ungdommelig ufornuft. “Der er ingen grund til at ændre på vores gennemprøvede konstruktion. Automobilet er færdigudviklet, og måden hvorpå kraften overføres til hjulene kan ikke forbedres”. Men August Horch valgte kort efter at køre sine egne veje.

Fra Horch til Audi

August Horch grundlagde ganske enkelt sit eget firma A. Horch & Cie. Men idérigdom er som bekendt sjældent ensbetydende med forret­ningssans. Så allerede i 1909 blev Horch tvunget til at forlade sin egen virksomhed med følgende salut fra bestyrelsesformanden: “Som De vel kan forstå, ønsker jeg ikke at se de penge, som salgs­afdelingen tjener ind, blive ødslet væk på tilfældig og skødesløs vis”. En af grundene til det dramatiske optrin var, at Horch, ligesom så mange andre af pionererne fra den tid, havde mest lyst til at udvikle hurtigere og stadig mere avancerede biler for at kunne konkurrere i de store motorløb, der var det store tilløbsstykke i datidens Europa. Så det varede ikke længe, før Horch var på banen igen. Og da myn­dighederne forbød ham at benytte sit eget navn til det nye selskab, oversatte han ganske enkelt sit efternavn, der betyder “lyt” på tysk, til latin: Audi. Ingen kunne dog forhindre ham i at placere Audi Auto­mobilwerke GmbH lige over for konkurrenten.

De 4 ringe

Selv om automobilet buldrede frem i starten af århund­redet, blev tiden efter Første Verdenskrig vanskelig for de mindre tyske bilmærker: Audi, Horch, DKW og Wanderer. I 1932 blev de fire mærker derfor enige om at slutte sig sammen under fællesnavnet Auto Union - med de 4 sammenslyngede ringe som symbol på styr­ken og sammenholdet. Under det nye navn og logo kørte Auto Union bogstaveligt talt hurtigt fra alle konkurrenterne. Ikke mindst takket være Ferdinand Porsche, der konstruerede de sølvfarvede racer­vogne med 12-cylindrede motorer, som var stort set uover­vindelige helt frem til udbruddet af Anden Verdenskrig. Efter krigen lå bilin­dustrien endnu engang i ruiner. Men Auto Union var allerede i 1949 i gang igen med nyt hovedkvarter i Ingolstadt, hvor det i starten først og fremmest handlede om at motorisere befolkningen med motor­cykler og de populære 2-taktere fra DKW. Audi-mærket kom dog først rigtigt til ære og værdighed igen som teknologisk banebrydende mærke, da Volkswagen i midten af tresserne overtog kontrollen med Auto Union, som et par år efter blev sammenlagt med NSU.

Den nye tids milepæle

Siden 1977 var samtlige Auto Unions biler blevet markeds­ført under Audi-mærket. Og i 1985 - 75 år efter August Horch havde startet sit nye firma - blev firmanavnet ændret fra Audi NSU Auto Union AG til Audi AG.Siden da har Audi under slogan’et “Vorsprung durch Technik” stået for en lang række milepæle i udviklingen af stadig mere avancerede, økonomiske og sikre personbiler.Den stadig lavere cW-værdi - med den nye A6’s 0,28 som højdepunktne - galvaniserede karosserier, det permanente quattro firehjulstræk og de femventilede motorer er bare nogle af eksemplerne. For ikke at tale om Audi A8’s aluminiumskarosseri.Og udviklingen stopper naturligvis ikke der. Bl.a. introducerer Audi i 1998 de nyeTT og TTS som coupé og roadster med et design og en tekno­logi, der hos andre bilmærker kun findes som “designstudier” eller “konceptbiler”.

Audi AG

AUDI AG har hovedsæde i Ingolstadt, der ligger 70 km. nord for München, i den tyske delstat Bayern. 

AUDI AG beskæftiger omkring 50.000 mennesker og har desuden fabrikker i Neckarsulm, Györ, Sydafrika, Brasilien og Kina. 

Audi blev grundlagt i 1909 af den tyske ingeniør August Horch, som tidligere havde grundlagt en virksomhed under eget navn. 

Han måtte dog grundet intern uenighed forlade firmaet og kunne ikke få lov at benytte navnet Horch til sin nystartede virksomhed, som derfor fik navnet Audi efter den latinske oversættelse af 'Horch', på dansk 'Lytte'.

Skandinavisk Motor Co. A/S

Skandinavisk Motor Co. A/S er Danmarks største bilimportør, som siden 1975 har varetaget den danske import af Audi. Firmaet er en del af Semler Holding, der desuden varetager importen af Volkswagen, Škoda og SEAT.

Skandinavisk Motor Co. A/S (SMC) blev grundlagt i 1917. Allerede inden 1. verdenskrig var afsluttet, rejste grosserer Eiler Semler, far til pioneren og igangsætteren civilingeniør Axel Semler, til USA. Her fik han tegnet importørkontrakt med to af datidens populære kvalitets­mærker Dodge og Hudson. Dermed var grunden lagt til det, der i årenes løb skulle udvikle sig til en stor, dansk virksomhed og en af de ledende i bilbranchen.

Forretningsgrundlaget for SMC er fortsat at importere og distribuere biler og dertil hørende produkter. Idag importeres de tyske kvali­tetsmærker Volkswagen, Audi og Porsche.

På dette grundlag har SMC konsolideret sig og besidder i dag det bedst tænkelige udviklingspotentiale.

Importørvirksomheden

Importørvirksomheden er udgangspunktet for mange af aktiviteterne i hele organisationen. Beliggenheden i Brøndby og Glostrup i udkan­ten af København er central i forhold til de mange processer, der for­løber omkring produkterne, den landsdækkende markedsføring, ad­mi­nistration og ressourceudnyttelse (ikke mindst den menneske­lige)

Produkterne (biler, reservedele og tilbehør)

Alle biler, reservedele og tilbehør ankommer til importøren pr. jern­bane. Der foretages kontrol og første klargøring, inden produkterne distribueres til forhandlernettet.

Markedsføring og administration

Den landsdækkende markedsføring tilrettelægges centralt, men gennemføres både direkte til medierne eller indirekte som supple­ment til forhandlernes markedsføring. En effektiv administrations-/management-kapacitet sikrer rationalitet i måden processerne forløber på. Flest mulige opgaver løses in house. Derfor findes bl.a. en betydelig IT-afdeling, som understøtter hele forhandlerorgani­sationen via et on-line system.

Human Resources

Det er først og fremmest de menneskelige ressourcer, der genererer resultaterne. Kvalificerede medarbejdere indtager relevante funk­tioner. Uddannelse, efteruddannelse og jobrotation udvikler kvalifikationer og muligheder for den enkelte til fælles bedste. Når der opstår ledige stillinger slås de op både internt og i relevante medier.