Verdens største leverandør til au­tomobilbranchen har det ikke nemt i disse år. I inde­værende år ser det i dag ud til, at Bosch med hoved­sæde i Tyskland er på vej et un­der­skud i størrel­ses­ordenen op til 3 milliarder euro eller målt i dkr. 22,3 milliarder.

En talsmand fra kon­cernen kunne ikke bekræfte under­skuddets stør­relse, og han betegnede tallet som ren spekulation, for der fandtes fortsat et større antal ubekendte faktorer.

Men det er et faktum, at Bosch regner med en omsætningstilbage­gang i år på 15 % svarende til 38 milliarder euro. Sidste år var tilba­gegang på 2,6 %. Og på den netop afholdte automobilmesse i Frank­furt udtalte Bosch-Chef Franz Feh­renbach, at man regnede med et "betydeligt tab" i 2009. Sidste gang han udtalte sig om kon­cernens indtjening, var i april måned i år, hvor han anslog under­skuddet til at blive et sted i mellem 0-3 % af omsætnin­gen, men på det tidspunkt forventede han en snarlig forbedring af de økonomiske forhold - en forbedring, der er udeble­vet indtil dato. Derfor regner man nu i koncernen med et underskud på 3 % svarende til 1 milliard euro, og det er langt fra rygtet "op til 3 milliarder euro."

Krisen i autobranchen har trukket dybe spor, og indtil dags dato er 40 store underleverandører erklæret insolvent - en udvikling som visse eksperter mener er tiltagende.

Og omkring 20 %'s nedgang hos de fleste automobilfabrikanter og op til 50 %'s tilbagegang inden for produktionen af erhvervsbiler sætter naturligvis sine spor hos Bosch, hvor 60 % af deres omsæt­ning hentes herfra.

Man har allerede skåret 10.000 medarbejdere væk, men der er fortsat 270.000 medarbejdere hos Bosch i Stuttgart.

annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.