­Peugeots ”Blue Dri­ve” køre­kursus har vundet ind­pas.

Peu­geot intro­duce­rede sit ”Blue Drive” køre­kursus hos alle Peu­­geot-for­­hand­lere i april, og de po­sitive tilba­ge­meldinger fra kun­derne un­der­stre­ger, at Peu­geots sats­ning bærer frugt. Erfa­rin­gerne vi­ser, at ”Blue Drive” kø­restilen giver brænd­stofbesparelser på optil 30 % ved bykørsel – og dermed også en reduk­tion af CO2-udledningen på 30 %.

Peugeot har som den eneste organisation i Danmark og EU en ud­dannet og dedikeret miljøcoach hos alle forhandlere. Miljøcoachen er tovholder hos forhandleren, hvor han bl.a. har ansvaret for og sik­ring af, at også sælgerkollegaerne er i stand til at coache den enkel­te kunde. Miljøcoachen skal kort sagt sørge for et konstant fokus på klima og miljø i bilhuset, så den lovende proces holdes i gang, for erfaringerne viser, at ”Blue Drive” rummer et stort potentiale for bå­de brændstof- og økonomisk besparelse.

”Blue Drive” giver ”aha-oplevelser”


annonce - klik på logo
Klik her og gå til Skomøs hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.


Det centrale aspekt i Peugeots ”Blue Drive” kørekursus er at justere fø­re­rens kørestil fra ubevidst til bevidst. Ved at ændre sine vaner en lille smule og følge nogle enkle tips, som eksempelvis at skifte hurtigt op i gear og køre jævnt og flydende, opnås et overraskende positivt resultat.
En del forhandlere har gennemført weekendarrangementer for sine kunder, hvor man for forsøgets skyld havde bedt dem gennemkøre en fastlagt rute med vanlig kørestil og dernæst havde coachet dem i ”Blue Drive”. Resultatet var overbevisende. I nogle tilfælde nedsatte kunden brændstof­forbruget med 35 %, og det endda med samme gennemsnits­fart, hvilket understreger, at det ikke behøver at være kedeligt at køre miljøbevidst.

Kunderne hilser ”Blue Drive” velkommen
Peugeot-forhandlernes aktive indsats for at begrænse CO2-udled­ningen hilses velkommen fra alle sider, og hos mange af forhand­lerne er det op til 80 % af nybilskunderne, der takker ja til dette til­bud. Tilbagemel­dingerne er meget positive. ”Blue Drive” virker i hver­dagen, og for mange er der gået sport i at få det bedste ud af bilens teknologi – og det vel og mærke uden at give køb på køreglæden.

For at sætte fokus på det vigtige budskab, har Peugeot udbygget sit samarbejde med ”1 ton mindre” kampagnen og Energistyrelsen, og kører hele landet rundt med en klimakaravane, hvor der rådgives om Peugeot ”Blue Drive” og energioptimering i vores boliger.

Der har været mange tusinde besøgende forbi det store set-up med ”1 ton mindre”-kloden som centrum ved de foreløbigt 5 gennemførte arran­gementer, og i dagene efter Peugeot klimadag har miljøcoa­chen hos de forskellige forhandlere oplevet stor interesse for ”Blue Drive”.