Den nye Mercedes-Benz Mobilo mobili­tetsgaranti: Vær sikker på at komme frem.

Fra den 1. april 2008 indeholder Merce­des-Benz’ mobi­li­tets­garanti flere servicetje­nester. Fremover dæ­kker mo­bili­tetsga­ran­tien Merce­des-Benz Mobi­lo — ef­terfølgeren til Mobi­lo­­Life — også hvis bilen ikke kan køres videre på grund af skader som er opstået som følge af bilulykker, indbrud eller hærværk samt motorstop, som føreren selv er årsag til.

  • Mercedes-Benz udvider mobilitetsgarantien i 37 lande 
  • Udover motorstop og mindre problemer, dækker mobilitets­garan­tien også ved skader som følge af ulykker, hærværk og indbrud 
  • Mercedes-Benz Mobilo er standard for alle Mercedes-Benz’ per­sonbiler solgt igennem det autoriserede danske forhandlernet med første registreringsdato den 1. april 2008 

”Vi vil gerne hjælpe vores kunder med om­fattende service i en en­hver situation, uan­set om det er en hurtig reparation på stedet, en erstat­ningsbil eller at tilbyde kunden en fortsat rejse med fly eller tog. Derfor har vi igen udvidet vores mobilitetsgaranti med flere tje­nester. Merce­des-Benz’ kunder skal altid kunne være mobile, uanset hvad der er årsagen til stoppet,” forklarer Dr. Frank Reintjes, chef for Mercedes-Benz’ efter­markedsorganisation Global Service and Parts.

Mercedes-Benz lancerer Mobilo den 1. april 2008 i 37 lande.

Mobilitetsgarantien gælder for alle nye personbiler i Danmark, som er solgt via det auto­riserede danske forhandlernet, og registrerede den 1. april 2008 eller der­efter. De samme regler gælder for både privat og erhvervs­mæssig brug af bilen. Mercedes-Benz Mobilo gælder i fire år (tidli­gere to år) fra første registreringsdato og dækker ved tekni­ske fejl, pro­ble­mer ved start og mindre problemer, som f.eks. hvis man har mi­stet bilnøglen, for lidt kølervæske eller hvis man ved en fejl har kom­met forkert brændstof på bilen.

Mobilo dækker nu også ved skader opstået ved bilulykker, hærværk eller indbrud, som gør at bilen ikke kan køre. Mercedes-Benz sørger for og betaler bugsering af bilen til nærmeste autoriserede Merce­des-Benz servicepartner eller tilbyder en erstatningsbil i op til tre arbejdsdage.


annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.


Derudover vil Mercedes-Benz dække omkostningerne for hotel­over­­natning i op til tre nætter under de nævnte arbejdsdage. Eller hvis der bliver behov for det, dække omkostningerne for en fort­sat rejse (eller tilbage hjem igen) enten per fly eller tog. Såfremt reparationen tager mere end tre arbejdsdage, og kunden ønsker det, dækker Mercedes-Benz også hjemtransporten af bilen til kundens egen autoriserede Merce­des-Benz servicepartner.

Efter de første fire år kan mobilitetsgarantien for ufrivillige stop for­længes til næste ser­vice — i maksimalt 30 år — forudsat at bilen bli­ver serviceret på et auto­riseret Merce­des-Benz værk­sted. Ved ska­der opstået som følge af bilulykker, hærværk og ved mindre proble­mer vil kunden skulle stå for en del af omkostningerne ved en mulig forlængelse efter de før­ste fire år.

Foruden at tilbyde flere serviceydelser end MobiloLife gjorde, bliver Mobilo også fremover en decideret mobilitetsgaranti. MobiloLife inde­holdt også garantien mod gennemtæring af rust, som fremover vil ligge indenfor rammerne for fabriksgarantien. Det har dog endnu ikke været muligt at indføre Mobilo i Tyskland til den 1. april 2008, men så snart forbe­redelserne med eksterne partners er afsluttede, bliver det også indført der. Indtil videre gælder derfor MobiloLife fort­sat for nye personbiler som er solgt i Tyskland.