Allerede i forbin­delse med premieren af App­les nyeste gadgets - den fra starten ver­dens­­berømte iPhone - kan Audi tilbyde deres mo­deller gryde­klare så man kan anvende iPho­ne integreret i bilens instru­­ment­panel og sound­system.

Og med iPhone er der tale om en markant "sællert", idet iPhone i løbet af de første 30 ti­mer, den var på markedet, blev solgt i 270.000 eksemplarer. Fak­tisk har succesen været så stor, at iPhone-butikker i USA har ansat dørmænd, der sikrer at osere ikke lukkes ind blandt de seriøse kun­der bl.a. ved at op­kræ­ve 5 $ ved døren, og det illustrerer ganske godt det hysteri, der fortsat er omkring iPhone.

Audi og Apple har været i tæt dialog og samarbejde op til premieren af iPhone, således at det har været muligt at sikre iPhones fulde funk­tiona­litet i samtlige Audi-modeller fra første færd. Og det er sket bl.a. ved forberedelsen af Bluetooth interface i Audis modeller.

Ud over naturligvis at kun­ne gennemføre hands­free tele­fon­samtaler, kan kun­derne i A5, A6, A8 og Q7 som ekstra­udstyr afspille iPhones musik via modellens sound­system.

Og takket være Audi MMI (Pris i DK i f.eks. en Audi A6 for na­vigation "Plus" & MMI sy­stem med DVD inkl. Europa DVD: Kr. 59.766) kan bru­gerne nemt og behageligt navigere rundt mellem titler, musikere, lister og genrer - ganske som de er vant til på deres iPod.

Og det er ikke første gang Audi har været på forkant med at samar­bejde med eksterne leverandører af musik - her tænker vi natur­ligvis på B&O's i den dyre Audi A8 - Pris i DK for B&O Advanced Sound System kr. 145.782.  

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Nordic AutoParts hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.