Med eCall-Service fra Bosch kommer livreddende assistance hurtigere frem til ulykkesstedet. Bosch-centralen taler med passagerer og redningstjeneste. Nødopkaldsstyring i 28 europæiske lande. Tilgængelig tre år inden den planlagte lovpligtig indførelse.

Frankfurt – Efter en bilulykke er det ofte hvert sekund, der tæller for ofrene: eCall-løsningerne fra Bosch bidrager til, at redningstjenesten hurtigere får melding om sådanne dramatiske hændelser og derfor kan gribe ind tidligere – i mange tilfælde er det et spørgsmål om liv og død.

Siden sommer har Bosch tilbudt denne service til biler fra Mercedes-Benz. Europa-Kommissionen forventer, at der kan reddes ca. 2.500 menneskeliv om året i de 27 EU-lande. Årsagen er, at redningstjenestens ankomsttider reduceres 50 % i landområder og 40 % i bymæssig bebyggelse. Desuden forbedres informationerne om ulykkens følger. Derfor vil Europa-Kommissionen gøre eCall obligatorisk inden for de næste tre år.

Nødkaldssystemet aktiveres f.eks. ved hjælp af de samme sensorer, der også udløser anvendelse af airbag. Med eCall sender bilen ulykkesrelevante data som sted, klokkeslæt og kørselsretning til centralen hos Bosch. Desuden etableres der taleforbindelse med ambulancen, mens den nærmeste politistation, brandstation eller redningstjeneste identificeres. Hvis det ikke er muligt at etablere taleforbindelse efter eCall som følge af ulykken, informerer Bosch-medarbejderen redningstjenesten direkte. Fordelen ved denne løsning er, at de flersprogede medarbejdere på Bosch Communication Center kommunikerer på de relevante sprog med de personer, der er involveret i ulykken, på den ene side og de lokale myndigheder på den anden side. F.eks. kan en forulykket tysk bilist i Spanien også uden kendskab til fremmedsprog informere centralen direkte om vigtige enkeltheder om ulykkens art samt de involverede personer. Ud fra de overførte data og de andre oplysninger alarmerer Bosch omgående de lokale redningstjenester.

Det automatiske nødkald findes allerede i ni europæiske lande – Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, England, Østrig, Belgien, Holland og Schweiz. Der er planer om at indføre systemet i yderligere 19 europæiske lande inden begyndelsen af 2013.

Bred Bosch-ekspertise finder anvendelse
De divisioner, der var involveret i udviklingen af eCall-løsningerne hos Bosch, var først og fremmest Security Systems, Chassis Systems Control og Car Multimedia. Dette viser, hvordan virksomheden udnytter sin ekspertise fra de forskellige felter og markeder til at udvikle nye produkter og serviceydelser. Car Multimedia er f.eks. en af de mest erfarne udbydere af navigations- og infotainmentsystemer til biler. Chassis Systems Control er ansvarlig for en lang række førerassistentsystemer som ABS, ESP, automatisk afstandskontrol og fuld opbremsning samt Night Vision, der registrerer forhindringer i mørke.

For at garantere at eCall foregår uden problemer, har Bosch Communication Center – en forretningsenhed inden for Bosch Sicherheitssysteme GmbH – udviklet en teknisk platform, der er opbygget redundant over flere lokationer. Så snart bilens sensorer registrerer en ulykke, overføres bilens nøjagtige GPS-position samt andre data som f.eks. bilens stelnummer. Så snart datainformationerne fra bilen er modtaget, etableres talekanalen.