Den norske koncern RAC Holding AS overtog i sommeren 2010 rettighederne til at drive biludlejnings-selskaberne Avis og Budget i Danmark og resten af Skandinavien. Efter 15 måneder med omstruktureringer er resultatet forbedret med 97,7 mio. DKK, og koncernen fremstår særdeles kapitalstærk.

Nu viser RAC Holding AS igen sine muskler med endnu et nordisk opkøb. Via det nyetablerede RAC Iceland hf køber koncernen 45 pct. af aktierne i selskabet ALP, som driver Avis og Budget i Island.
”Vi har benyttet lejligheden til at indlemme det fjerde nordiske land i vores koncern. Islands økonomi er kommet ovenpå igen, og de nye rammebetingelser gør, at vi har valgt et meget gunstigt tidspunkt, hvor indgangsbilletten har været relativt billig. Der er naturligvis en vis risiko forbundet med investeringer i Island, både i forhold til økonomien og mulige vulkanudbrud, men fordelene er også store, når man kommer ind i denne fase,” siger Dag Andre Gimle Johansen, koncernchef og ejer af RAC Holding AS.

Foreløbig er det ikke aktuelt at etablere fælles funktioner eller at udnytte synergier på tværs af de to ejere, ud over at RAC-koncernen kan påvirke positivt via sine bestyrelsesposter i ALP. RAC Holding AS vil fremover have to pladser i den islandske bestyrelse, som bliver besat af to af koncernens øverste ledere.

”Avis og Budget i Island har de samme strategier, som vi allerede har i Skandinavien. De har et stærkt fokus på kosteffektivitet og på driften af hver eneste udlejningsstation. Derudover har de konkurrencedygtige priser, samtidig med at de leverer gode kundeoplevelser. Vores nye kolleger er sande fagfolk inden for biludlejning. Vi kan lære af dem, samtidig med at de kan lære af os,” siger koncernchefen.

Tocifret vækst i Island
Efter finanskrisen ramte i efteråret 2008, har Avis og Budget i Island genetableret virksomheden med 15 udlejningskontorer, 65 medarbejdere og ca. 1.400 biler. Den positive tendens bekræftes af en god start på 2012 med en tocifret vækstrate. 55 pct. af selskabet vil fortsat være ejet af ledelsen i Island, som ser frem til at få RAC Holding AS som partner og aktionær.

Den islandske regering anser turisme som et af de vigtigste virkemidler for at skabe vækst og styrke økonomien, og her udgør netop biludlejning et af satsningsområderne, der skal tiltrække flere turister. Derfor har Island indført gunstige import- og registreringsafgifter for lejebiler. Den islandske regering fører også en aktiv valutapolitik for at tiltrække udenlandske investorer gennem et aktionssystem for køb af den islandske valuta, Kronur. RAC-koncernens tidlige islandske investering har da også allerede givet store valutagevinster.

”Den islandske centralbank gav os 20 pct. rabat på islandsk valuta, sådan at valutagevinsten den første dag som ny ejer blev 20 pct. af købesummen,” siger Dag Andre Gimle Johansen.

Ansvar giver gode resultater
Driften af Avis og Budget i Skandinavien er organiseret gennem selskaberne RAC Norway AS, RAC Sverige AB og RAC Danmark A/S. Dag Andre Gimle Johansen og den nu afdøde Per-Erik Burud og partnere købte RAC-koncernen i juli 2010 med henholdsvis 49 pct. og 51 pct. af aktierne.

RAC-koncernens strategi er langsigtet udvikling af biludlejningskonceptet under forretningsnavnene Avis og Budget, hvor egne udlejningsstationer og selvejede franchisestationer har en høj grad af ansvar for deres egne aktiviteter og resultater. Og det giver gode resultater for kundetilfredsheden.

”Med vores forretningsmodel sikrer vi, at udlejningsstationerne tager langt større ejerskab for kundeoplevelsen. Og det er helt sikkert noget, vores kunder kan mærke positivt,” siger Gimle Johansen.
RAC-koncernens 518 udlejningsstationer kan desuden glæde sig over de gode nyheder, at ordrereserven (de udlejningsbiler, der allerede er reserveret) for sommeren 2012 peger på, at turisttrafikken til både Skandinavien og Island bliver bedre end i 2011.