I marts besluttede den tyske trafikminister at der skal der betales trafikafgift for lastbiler på 1000 yderligere km i Tyskland.

DanRevision Gruppen, 14.05.12: ”Mautpligten i Tyskland omfatter stadig kun lastbiler over 12 tons på motorveje i Tyskland”, siger Dr. Lars Eriksen fra DanRevision Gruppen i Flensborg-Handewitt, ”for de fleste lastbiler måles kørselen på motorvejen via satelit. Eller man kan til enkelte kørsler i Tyskland købe tickets ved tankstationer også i Danmark.” Udvidelsen af mautnettet sker for at ramme de mange såkaldte mautflygtninge, der bruger landevejene langs motorvejene.

Den tyske motorvejsafgift blev indført i 2005 og omfatter alle autobaner og flere firesporede veje. Fra august 2012 omfatter den yderligere 1000 km flersporede stærkt trafikerede veje og motortrafikveje. Det er hensigten, at gøre disse smuthuller så uattraktive, at lastbiltrafikken igen benytter autobanerne og ikke generer på landevejene langs motorvejen. Dog drejer det sig ofte om benzinsparende strækninger, der nu bliver gjort afgiftspligtige.

Tanken var oprindeligt, at yderlige 2000 km skulle være belagt med trafikafgift. Men det kunne af tekniske grunde ikke lade sig gøre, fordi lastbilernes nuværende maut-bordcomputere ikke kan rumme dette. Det kommer til at tage tid at spille den nye aktualiserede software over på de mange bordcomputere i lastbilerne. Derfor kommer forhøjelsen først fra august 2012.

Den tyske stat håber på 100 mio EUR (750 mia dkr) i indtægter årligt, der skal gå til forbedringer af veje. De nye mautkilometer bliver indført efter ønske fra mange tyske kommuner, der dermed kan få mulighed for at finansiere istandsættelse af bl.a. disse veje. Det er planlagt, at lastbilerne i gennemsnit skal betale ca. 17 cent per kilometer (ca. 1,28 dkr). Toll Collect skal modtage en betaling på 30 mio EUR (ca. 225 mio dkr) for denne udvidelse af mauten. Indføringen er skønnet til at koste 14,3 mio EUR (ca. 107 mio dkr).

Indtil 2015 forberedes i øvrigt en ny licitation af betalingssystemet, der skal være åben for ny teknologi. Siden 2005 drives nettet at det tyske konsortium Toll Collect.