Hos Dansk Auto Logik i Vamdrup og Ringsted, har man oplevet et år med et meget højt aktivitetsniveau. Kombinationen af et højt bilsalg, samt en stor tilgang af nye kunder, har samlet betydet travlhed hele året.

Takket være dette aktivitetsniveau kan driften køres mere effektivt, og til trods for stigende oliepriser, vælger Dansk Auto Logik at fortsætte med uændrede priser på kørsel.

I starten af året drillede en meget streng vinter, men ellers har det kun været de høje oliepriser der har været en modspiller. ”På vort regnskab kan vi tydeligt se, hvor afgørende stordrift er for vores forretning. Vores holdning er fortsat, at alle biler skal leveres til tiden. Det gælder også, selvom vi ikke kan lave et fuldt læs, når vi kører ud fra vores pladser.” udtaler direktør Kurt Rath.

Rettidig levering af biler har altid været et fokusområde hos Dansk Auto Logik, og har netop været årsagen til, at der i 2011 har været en stor tilgang af kunder.

Fortsat optimering
Samtidig med det stigende aktivitetsniveau, har alle i Dansk Auto Logik arbejdet aktivt for at optimere processerne yderligere. Det gælder både på terminalerne og på landevejene, hvor det meste er blevet endevendt. På terminalerne er der i ordets bogstaveligste forstand sket en turn-around, idet terminalmedarbejderne i Vamdrup har overtaget en del af de opgaver som chaufførerne tidligere varetog. Dermed kører lastbilerne i gennemsnit længere tid på landevejene.

Oliepriserne generer
I en vognmandsforretning er olieprisen en væsentlig omkostningsfaktor, som virksom-heden reelt ikke har nogen indflydelse på. Derfor er der i vognmandsbranchen tradition for, at der arbejdes med olietillæg for at omgå denne usikkerhed. ”Vores kunder har ønske om faste priser, og derfor bruger vi ikke olietillæg. En bilsælger der bestiller en transport, skal have tillid til, at prisen ikke ændrer sig måned for måned. Kun ved årsskiftet har vi dialog med vores kunder om prisniveauet for det kommende år.” udtaler Kurt Rath.

I de sidste 2 år er olieprisen steget med mere end 30%. Alene i 2011 er den steget med 17%. 

Uændrede priser i 2012
Takket være det aktuelle høje aktivitets-niveau, og dermed stordriftsfordelene, har Dansk Auto Logik kunnet effektivisere sig ud af det stigende omkostningspres. ”Vi kan derfor se vores kunder i øjnene, og på kontant vis kvittere for den loyalitet bran-chen har vist os.” slutter Kurt Rath