Danish Agro benytter varm-regummierede dæk fra Laurent på alle rullende enheder – således også på de fire nye Scania-lastvogne, man netop har fået leveret.Danish Agro er gået over til varm-regum­mie­rede dæk fra Laurent. Det har be­tydet væsent­lig flere kørte km på hvert dæk, lavere brænd­stof­for­brug og færre punk­terin­ger.

Korn- og foder­stof­kon­cernen Danish Agro er i de sen­este år vokset mar­kant. Væk­sten har be­tydet, at kon­cer­nens flåde er svul­met op fra om­kring 30 til over 125 last­vogne med dertil­høren­de på­hængs­vogne og trai­lere. At anvende regummierede dæk på træk-, boogie- og traileraksler er ikke nyt for driftsdirektør Keld Nielsen, men det er til gengæld varm-regummierede dæk fra Laurent, som koncernen er gået over til at benytte på alle rullende enheder.

– Tidligere, da vi brugte kold-regummierede dæk fra en anden leverandør, oplevede vi med jævne mellemrum punkteringer, der førte til dyr stilstand og følgeskader på bl.a. skærme. Efterfølgende valgte vi i stedet at indgå i et samarbejde med Euromaster, der kunne dokumentere både kvalitetsmæssige og økonomiske fordele. Dem har vi ikke mindst opnået ved at erstatte kold-regummierede dæk med varm-regummierede dæk fra Laurent. Det har driftsdirektøren ikke fortrudt. – Vi oplever færre punkteringer med Laurent-dækkene, og de giver en betydelig bedre totaløkonomi. Så vi er alt i alt meget tilfredse med løsningen.

38 pct. længere dæklevetid
Key Account Manager Søren Brinck fra Euromaster var manden, der anbefalede skiftet fra kold- til varm-regummierede dæk. En efterfølgende test gennemført hos Danish Agro viser, at det var en god idé. – Resultatet var, at Danish Agro efter at have skiftet til dækkene fra os nu kører 136.032 km på hvert dæk mod tidligere 84.340 km. Her er altså tale om en forbedring på over 50.000 km, svarende til mere end 60 pct. Samtidig er brændstofforbruget reduceret med godt 3 pct. grundet lavere rullemodstand, og man har kunnet reducere antallet af punkteringer og følgeskader, fortæller han.

Til trods for at de nye Laurent-dæk giver betydelige driftsbesparelser, er de ikke markant dyrere i indkøb end traditionelle kold-regummierede dæk. – Varm-regummierede dæk fra Laurent repræsenterer en god kombination af pris, kvalitet og bæredygtighed. For Danish Agro udgør merprisen i forhold til de tidligere benyttede dæk kun omkring 15 pct. Den yderligere investering har altså en meget kort tilbagebetalingstid.

Michelin-kvalitet i generne
Laurent indgår i Michelin-familien, og ifølge Søren Brinck oplever Euromaster betydeligt stigende efterspørgsel efter regummierede kvalitetsdæk. – De passer perfekt til tiden. Transportbranchen har været igennem en svær periode, og samtidig øges vognmændenes fokus på miljøet. Med produkterne fra Laurent går besparelser og bæredygtighed hånd i hånd. Dækkene har lang levetid og reducerer brændstofforbruget. Samtidig spares en CO2-udledning på over 175 kg, hver gang der produceres et regummieret dæk i stedet for et traditionelt.

Søren Brinck fremhæver, at kun særligt godkendte karkasser anvendes til fremstilling af Laurent-dækkene. Desuden benyttes en patenteret teknologi, der sikrer større banebredde og mønsterdybde. Dermed forlænges dækkets levetid. – Dækkene er baseret på mønstre og gummiblandinger fra Michelin, der er produceret med henblik på sikkerhed, holdbarhed og lav rullemodstand. Den høje kvalitet i fremstillingsprocessen bidrager til en reklamationsprocent på under 0,5, slutter han.