En ny test illustrerer vigtigheden af at læsse bilens tagboks og trailer korrekt. (Foto: ADAC)En ny test viser, at en for­kert pakket bil med tag­boks eller en over­læsset trai­ler kan føre til far­lige situa­tioner i tra­fik­ken. FDM anbe­faler bilis­terne at være op­mærk­somme på vægt­græn­ser, inden ferie­bilen pakkes.

En ferie­pakket bil med for meget læs i tag­boksen eller lidt ekstra læs på trai­leren kan med­føre meget far­lige situa­tioner i tra­fik­ken. Det viser en ny prak­tisk test, som FDMs tyske søster­klub ADAC har fore­taget.

”Testen viser, at hvis man ikke pakker bilen kor­rekt og til­passer køre­stilen efter at der er mere læs på bilen, så kan det medføre kritiske situationer med stor risiko for et uheld – også selv om bilens fører er erfaren bag rattet”, siger FDMs biltekniske redaktør Søren W. Rasmussen.

For at have et sammenligningsgrundlag blev en række forskellige øvelser gennemkørt uden læs samt med korrekt læssede biler. Herefter blev der foretaget den samme test med en overpakket bil med tagboks samt med en forkert pakket og overlæsset trailer.

I øvelserne med den feriepakkede bil med en overlæsset tagboks ændrede bilen fuldstændig køreegenskaber, og bilens antiudskridningssystem (ESC) kunne ikke stabilisere bilen. Endnu værre så det ud i testen med den overlæssede og forkert pakkede trailer. Her kom traileren så meget i slinger, at vogntoget skred ud. Også bremselængden blev forøget betydeligt.

”Det er meget vigtigt, at man tilpasser kørestilen efter, hvor meget læs, der er i bilen. Den praktiske test viser, at bilens ESC kan have svært ved at stabilisere bilen, hvis den er forkert pakket eller trailerne er overlæsset, og når bilen ikke reagerer som den plejer kan det føre til farlige situationer. Derfor skal man være meget opmærksom på, hvilket indhold man placerer i tagboksen og i traileren, og altid sikre, at man overholder vægtgrænserne”, siger Søren W. Rasmussen.

FDM understreger, at det er uhensigtsmæssigt at placere tunge ting i tagboksen, da det gør bilen ustabil. I stedet anbefaler FDM, at man fylder tagboksen med for eksempel tøj eller dyner og andre lette genstande.

www.fdm.dk/trailer-og-campingvogn er der samlet en række gode råd om korrekt pakning af tagboks og trailer.