På standene i Bilka kunne Euromaster konstatere en tiltagende skepsis over for discountdæk. Euro­master ryk­kede i uge 12 ind hos Bilka for at tale dæk­sikker­hed og sommer­dæk med dan­skerne. Dæk­folk­ene op­lever, at den sen­este tids advar­sler har for­stær­ket for­brug­ernes skep­sis mod de aller­billig­ste dæk.

Både orga­nisa­tioner og medier har i den sen­este tid ad­varet for­brug­erne mod bil­lige, kine­sisk frem­stil­lede dæk, der brem­ser dår­ligt og i værste fald eks­plo­derer. At dømme efter reak­tion­erne på Euro­masters stande, der har været op­stil­let i Bilka og A-Z igen­nem hele uge 12, har mange taget ad­var­slerne til sig.

– Det er helt tyde­ligt, at færre for­brug­ere ude­luk­kende foku­serer på pris. Euro­master for­hand­ler ikke kine­ser­dæk, men har for­nuf­tige budget­dæk i sorti­mentet til de for­brug­ere, der efter­spør­ger det. Vi vil dog helst sælge de dækmærker, der igennem tests kan dokumentere fremragende sikkerhed og holdbarhed, siger Marketing Manager Carsten Kure.

Han opfordrer forbrugerne til nøje at overveje mulige ulemper og risici inden køb af discountdæk. – Som undersøgelser og medier i den seneste tid har vist os, får man, hvad man betaler for. Med helt billige dæk kan man generelt forvente øget bremselængde, kortere levetid og mere støj under kørslen.

Carsten Kure melder om mange besøgende på standene, hvor dækfolkene især har mærket øget interesse for smarte fælge. – Dette forår har vi anstrengt os for at give rigtig gode tilbud på store dæk og fælge. Kombineret med øget interesse hos både mænd og kvinder for at gøre bilen sommersmart har dét skabt travlhed.

Dækskifte nu er lige så vigtigt som i efteråret

På deres stande har Euromaster-folkene desuden oplevet, at forbrugerne generelt prioriterer skiftet fra vinterdæk til sommerdæk langt lavere end skiftet den modsatte vej. – Folk er mere oppe på mærkerne, når der kommer sne og is på vejene. Da kan det kun gå for langsomt med at få vinterdæk på bilen, vurderer Carsten Kure.

Men Ifølge Volker Nitz fra Rådet for Større Dæksikkerhed kan det være lige så farligt at køre rundt på forkerte dæk nu som i vinterhalvåret. – Når det bliver rigtig varmt, vokser bremselængden betragteligt med vinterdæk. Desuden er de mindre stabile i kurver. Det har den tyske bilistorganisation ADAC dokumenteret i en omfattende dæktest.