Skandi­navi­ens stør­ste mejeri­sel­skab, Arla Foods, har ind­gået en ny dæk- og ser­vice­kon­trakt med Bridge­stone, for sine flåder i Dan­mark og Sve­rige, og for første gang er af­talen ud­videt til også at om­fatte Eng­land.

Den 3-årige kontrakt træder i kraft fra den 1. april 2011 og er baseret på en "omkostning per kilometer"-løsning for cirka 2.000 Arla mælketankbiler og distributions lastbiler i de 3 lande.

Bridgestone leverer sin service gennem dets Total Fleet Management system, der hjælper flåder med at øge køretøjers produktivitet ved at optimere dækkenes ydelse hen over hele dækkets livscyklus.

“Bridgestone dæk og service har hjulpet ARLA med at holde styr på transport omkostningerne siden vi startede vores samarbejde i Danmark og Sverige i 2006” siger Torben Hansen, Category Manager Logistics & Transport Equipment, Arla Foods. “Denne effektivitet er en væsentlig årsag til, at vi har forlænget vores kontrakt med Bridgestone og udvidet den til at omfatte England.”

Ved brug af "real-time" overvågning og analyse af flådernes præstationer i de enkelt markeder, leverer Bridgestone den mest omkostningseffektive sammensætning af nye og regummierede dæk til Arla. Produkter og services leveres af Bridgestone''s Truck Point netværk – Europas største professionelle og uafhængige service netværk, kombineret med Bandag''s netværk af regummierings specialister.

“Bridgestone er begejstrede for den tillid ARLA viser ved at udvide aftalen til også at omfatte det store marked i England" siger Akihito Ishii, Director Truck and Bus and Retread, Bridgestone
Europe. “Når det handler om at levere service, har vi en særdeles effektiv kommunikation mellem hovedkvarter og lokale repræsentanter, der gør os i stand til at løse eventuelle problemer på stedet.”

Arla Foods er et globalt mejeriselskab, der sælger sine produkter i mere end 100 lande. Selskabet har en kooperativ struktur og er ejet af mere end 7.000 landmænd, og driver en stor flåde af mælketankbiler på sine kernemarkeder.