Last­vogns­dæk er for nylig steget med ca. 10 pct., hvil­ket gør det svært at holde dæk­bud­gettet for 2011. Euro­master vil derfor på Vest­fyn Træk­ker sætte fokus på møn­ster­opskæ­ring, der redu­cerer ud­giften pr. for­brugt mm til under det halve.

Priserne på lastvognsdæk har på det seneste fået endnu et nøk opad. – I starten af april har dækproducenterne i flæng forhøjet deres priser med omkring 10 pct., siger Lars Skov-Andersen, der er salgschef hos Euromaster. Som årsager til de højere dækpriser anfører han stigende olie-, stål- og rågummipriser samt øget afsætning af dæk på både nyvogns- og eftermarkedet, især i vækstøkonomier som Kina og Indien.

Prisstigningerne er ifølge salgschefen en god lejlighed til at udskyde udskiftningen af dækkene til efteråret og i stedet få dem mønsterskåret. – Det er ikke optimalt at køre på nye dæk i sommermånederne. På den varme asfalt forsvinder de første millimeter af et nyt dæk som dug for solen. Ud fra en økonomisk og sikkerhedsmæssig betragtning er efteråret det bedste tidspunkt for et dækskift, og med den rigtige opskæring i maj eller juni kan mange holde sig kørende på de gamle dæk sommeren over.

Euromaster fokuserer derfor nu på opskæring af dæk. – Her er virkelig noget at komme efter, som mange desværre ikke udnytter. Når der er en slidbanedybde på 4-5 mm tilbage, kan man i mange tilfælde skære yderligere 4 mm. I hvert fald på et kvalitetsdæk, der har rigeligt med undergummi, vurderer Lars Skov-Andersen. Han understreger dog, at der kan være betydelige kvalitetsforskelle, og at alle dæk derfor ikke egner sig lige godt til opskæring. – Derfor er det ofte en god ide at få en fagmand til at vurdere, om dækkene er velegnede.

Ekstra dækmillimeter til under halv pris
Ved opskæring nu forlænger man dækkenes levetid med op til 25 pct. og undgår dyr slitage på nye dæk i sommermånederne. Samtidig opnår man ifølge Lars Skov-Andersen bedre brændstoføkonomi. – Jo flere mm der er tilbage på et dæk, jo større rullemodstand. Ved mønsteropskæring forlænger man dækkets levetid i den periode, hvor rullemodstanden er mindst, og sparer derved også diesel.
Ifølge salgschefen gør man således både miljøet og pengepungen en tjeneste og undgår, at de højere dækpriser vælter budgettet. – Antager vi, at et nyt lastvognsdæk koster omkring 3.000 kr., svarer det til en millimeterpris på omkring 150 kr. Kan man få fire ekstra mm ud af sit gamle dæk, sparer man altså 600 kr. Hertil kommer brændstofbesparelsen ved den lavere rullemodstand, hvor Michelin taler om helt op til 2 liter pr. 100 km. Til sammenligning beløber en opskæring inkl. hjulskift sig kun til godt 400 kr.

Euromaster kan også tilbyde udstyr til dem, der gerne selv vil opskære deres dæk. – Man bør bruge en rund kniv for at undgå, at sten borer sig igennem det sidste stykke gummi ned til bælterne. Det er vigtigt at bevare karkassen intakt, og derfor anbefaler vi at overlade opskæringen til fagfolk, hvis ikke man har erfaring på området.

Opskæringsmaskine med på messe
Euromaster medbringer en opskæringsmaskine på Vestfyn Trækker, hvor man på firmaets stand både vil kunne møde folk fra salgsafdelingen og fra de omkringliggende Euromaster-centre. – Vi demonstrerer opskæring, og de besøgende får selv lov at prøve, fortæller salgschefen.
Også en produktnyhed fra Michelin finder vej til standen. Det drejer sig om MultiWay 3D, der er baseret på konceptet ’Durable Technologies’. Desuden udstilles et udvalg af varmregummierede dæk fra Laurent, der ifølge producenten kan køre op til 40 pct. flere km end koldregummierede og samtidig forbedrer brændstoføkonomien.