Påsken står på hus- og havearbejde for mange, med både ærinder på genbrugsstationer og i byggemarkeder. Men mange enten overlæsser eller pakker deres trailer forkert. Det kan skabe farlige situationer i trafikken. (Foto: FDM)Trail­eren er lige­som vinter­gækken en sikker forårs­bebu­der og flit­tig gæst på gen­brugs­sta­tio­ner i påsken. Men mange enten over­læsser eller pakker deres trai­ler for­kert.

Først en tur på gen­brugs­sta­tionen med have­affal­det og så videre til bygge­cen­tret efter grus og fliser til for­haven. Planteskolen skal også nås og det samme det lokale møbelvarehus.
Påsken byder for mange på arbejde i både hus og have, og ofte må familiens trailer tages i brug, når materialer og affald skal fragtes til og fra på villavejen.
En overlæsset eller forkert læsset trailer udgør imidlertid en større risiko i trafikken, end de fleste er klar over.

”Man behøver ikke have været på mange genbrugsstationer eller byggemarkeder for at se, at hverken fantasien eller optimismen fejler noget, når traileren læsses, så man undgår at køre to gange. Men mange undervurderer ganske enkelt vægten af det gods, der læsses på, og så er det, at det bliver farligt,” siger leder af FDMs tekniske rådgivning, Jørgen Jørgensen.

En stor del af de trailere der står rundt om på villavejene er beregnet til maksimalt at køre med 350-400 kg. Vejer en haveflise syv kg, må man altså højst laste traileren med knap 60 fliser ad gangen. Læsser man mere end det, risikerer man at komme i slinger og dermed køre galt. Bliver man taget med overlæs, koster det 25 kroner pr. procent overlæs i forhold til trailerens totalvægt dog mindst 500 kroner. Der gives dog ikke bøde for overlæs på op til syv procent. Kører man derimod med for højt, for langt eller for bredt læs, er bødetaksten også 500 kroner. Det samme gælder, hvis man undlader at afmærke godset i de tilfælde, hvor afmærkning er påkrævet.

Når man læsser en trailer, er det derfor vigtigt, at vægten fordeles jævnt, da vægtfordelingen påvirker bilens køreegenskaber. Det gælder især, hvis man kører med tunge materialer som netop havefliser. Placer altid de tungeste ting nederst og så tæt på trailerens aksel som muligt.

”Det er ikke bare bilens bremselængde, der forøges med vægten. Genstande mangedobler også deres egen vægt ved en hård opbremsning. Det kan derfor ende fatalt, hvis man ikke har spændt tingene ordentlig fast. FDM anbefaler, at man enten bruger et sikkerhedsnet eller remme til at sikre tingene på traileren. Så taber man heller ikke noget undervejs,” siger Jørgen Jørgensen.

Netop tabt gods på vejene er et stort problem, der hvert år skaber farlige situationer i trafikken. Taber man gods på vejen, er det ens eget ansvar, hvis der sker skader. Skulle man tabe noget på eksempelvis motorvejen, må man af hensyn til egen og andres sikkerhed dog aldrig stopper op for at fjerne det. I stedet skal man straks kontakte Vejdirektoratet på tlf. 80 20 20 60.

Læs mere om hvordan man pakker traileren korrekt, og hvilke regler der gælder på FDM.dk/vedligeholdelse. FDM gør opmærksom på, at har man en trailer hvor den tilladte totalvægt overstiger 750 kg, kræver det i nogle tilfælde B/E kørekort at køre lovligt med traileren.