Af Varevogne med gul/hvid/sort-farvede nummerplader er et kendt syn i trafikken. Der kører rigtig mange af dem.

De særlige nummerplader er forbeholdt varevogne, som benyttes til både erhvervs-mæssig og privat kørsel. Og det er helt lovligt. Som følge af den private anvendelse betaler ejeren nemlig en særlig vægtafgift – en såkaldt privatbenyttelsesafgift – hvis størrelse afhænger af bilens totalvægt. For en varebil med en totalvægt på op til 3 ton udgør den ekstra vægtafgift kr. 5.040 årligt. Ejeren har heller ikke fradrag for købs-momsen af bilen med mindre der er tale om en bil med en totalvægt på over 3 ton.

Betalingen af købsmomsen og den særlige vægtafgift er imidlertid ikke udtryk for, at det skattemæssigt er gratis at bruge bilen til privat kørsel. Det er det nemlig ikke, hvilket mange desværre tror.

Hvis en virksomhed lader en medarbejder køre privat i varebilen, skal medarbejderen som udgangspunkt beskattes efter reglerne om firmabil til rådighed. Det vil sige af mindst 40.000 kr. årligt under forudsætning af, at bilen bruges privat hele året.

Kørsel mellem hjem og arbejde er privat kørsel og udløser derfor også beskatning, med mindre der er tale om kørsel i en såkaldt værkstedsvogn. Det vil sige en varevogn med fastmonterede reoler i varerummet og som anvendes til transport af fx værktøj og reservedele.

Indehaveren af en virksomhed har i skattemæssig henseende samme status som medarbejderne, hvis virksomheden drives i selskabsform eller drives i personligt regi under anvendelse af virksomhedsordningen og bilen indgår heri. Også indehaveren beskattes derfor efter firmabilreglerne, når bilen anvendes til privat kørsel.

Indregistrering af biler på papegøjeplader skaber selvsagt en naturlig formodning for, at bilerne også anvendes til privat kørsel. Derfor er det også lidt overraskende, at SKAT har kunnet konstatere, at det ikke er alle virksomheder med biler på papegøjeplader, som har medarbejdere, der beskattes af firmabil. SKAT har derfor for nylig startet en kontrolaktion, hvor de besøger virksomheder med disse karakteristika.

Det kan ikke udelukkes, at der findes naturlige forklaringer på, at sådanne virksomheder ikke har medarbejdere, som er blevet firmabilbeskattet, men der er tale om en relativt tung bevisbyrde, der skal løftes. Vi anbefaler derfor alle ejere af biler på papegøje-plader, at de sikrer sig, at skattereglerne overholdes. Og helst inden SKAT melder sin ankomst.

Evt. spørgsmål kan rettes til Lars Jacobsen, tlf. 3915 5322, lar@bdo.dk.