Den nye, ultra­tynde Garmin naviga­tions­enhed, der blev intro­duce­ret i 2010 sammen med Volvo S60 og V60, kan nu fås som ekstra­udstyr til alle model­lerne i Volvo''s nuvæ­rende pro­gram.

Den bær­bare naviga­tions­enhed er ele­gant inte­greret i en holder i for­rude­stol­pen i fører­siden. En­heden, der har ind­bygget højt­taler og lade­enhed, købes og monte­res hos Volvo-for­hand­lerne.

"Garmin nüvi 3790 er ultratynd - ikke engang 9 mm. Placeringen i forrudestolpen i førersiden, gør det let at aflæse og betjene systemets touch-screen. Man kan tage enheden med ud af bilen, og systemet kan huske, hvor man har parkeret," forklarer Jonas Nilsson, direktør for Volvo Cars'' tilbehørsafdeling.

"Den nye navigationsenhed lever selvfølgelig op til Volvo Cars'' skrappe sikkerhedskrav. Stemmegenkendelse gør det muligt for føreren at holde begge hænder på rattet - han eller hun skal bare indtale en stemmekommando og derefter de menuvalg, der fremgår af skærmen," fortsætter Jonas Nilsson.

Multi-touch og 3D display
Multi-touch funktionen er omfattende; i alt er der ti bekvemme kommandoer. Større bygninger og seværdigheder bliver vist i 3D for at give bedre overblik. I vejkryds bliver føreren dirigeret ind i den rigtige vognbane i god tid.

Ved hjælp af den såkaldte Traffic Message Channel (TMC) radio-datateknologi giver navigationssystemet føreren besked, hvis der er trafikproblemer undervejs, og anbefaler en alternativ rute.
Andre unikke detaljer er Volvo''s start-up logo, ligesom man kan se, hvor Volvo-værkstederne er placeret.

I Danmark leveres Garmin nüvi 3790 forprogrammeret med europæiske vejkort.