STRO Data­bog er dæk­verde­nens bibel, hvor det er muligt at finde svar på alt om­kring dæk.

Hvilke belast­ninger og hastig­heder må for­skel­lige dæk­typer køre med, hvil­ket luft­tryk skal for­skel­lige bilmo­deller køre med, og hvad med rulle­omkred­sen når man vælger en alter­nativ dæk­stør­relse? Dette og meget mere giver STRO Data­bog svar på.

STRO Data­bog, som udgi­ves af The Scandi­navian Tire & Rim Organi­zation, er på dansk og bør findes på ethvert auto- og dækværksted og hos enhver dæk- og bilimportør.

I Færdselsstyrelsens "Vejledning om syn af køretøjer" henvises flere gange til STRO Databog, og den bør derfor også benyttes hos alle synsvirksomheder. Bogen leverer desuden nyttig viden til hele den automotive branche samt alle, der har brug for konkret og kontant viden om dæk.

STRO Databog udkommer inden længe i 2011-udgaven, men allerede nu tilbydes forhåndsbestilling til særpris. Ved bestilling nu sælges STRO Databog med 10 % rabat, således at prisen kun er kr. 331,88 ekskl. moms og levering.

Bestil allerede i dag via webshoppen på www.dbfr.dk, så vil du aldrig mere stå og mangle konkret viden om et spørgsmål, der er relateret til dæk.


Facts:

• Den nye STRO Databog for 2011 på mere end 360 sider indeholder alle data om mere end 6.500 dækdimensioner og inkluderer alle nye person-, vare- og lastbiler.

• Derudover findes der et særligt afsnit med landbrugs- og industrikøretøjer, specialdæk samt motorcykeldæk

• STRO Databog indeholder desuden dæktryk, fælginformation samt love og regler på dækområdet.

• Bogen, som er på dansk, indeholder kort sagt alt hvad der er værd at vide om dæk og er derfor uundværlig på ethvert seriøst dæk-/autoværksted samt for alle, der beskæftiger sig med viden om dæk.