Euromaster ved havnen i Haderslev ser frem til at byde gamle og nye kunder velkommen med en række gode tilbud.Dæk­kæden Euro­master sammen­lægger pr. 1. feb­ruar sine to lokale afde­linger. Det be­tyder, at gamle og nye kunder fra Vojens-områ­det frem­over bydes velkom­men i cent­ret ved havnen i Hader­slev.

Kun få kilo­meter skill­er Euro­mas­ters afde­linger i Skryd­strup og Hader­slev, og det tager dækfirmaet nu konsek­vensen af. Pr. 1. feb­ruar flyt­ter de to centre sammen på Hader­slev-afde­ling­ens nuvæ­rende adres­se, Vinkel­vej 7.
– Et par steder i landet, hvor vi har afde­linger place­ret meget tæt, har vi valgt at samle kompe­tencer­ne. Derved kan vi udnytte mate­riel- og perso­nale­ressour­cer bedst muligt, hvil­ket gør os mere kon­kur­rence­dyg­tige. Samti­dig kan kunderne glæde sig over, at vi på den måde samler endnu flere kompetente fagfolk hvert sted, forklarer operationel chef Christian Jakobsen. Han oplever, at kunderne først og fremmest lægger vægt på rådgivning, kvalitet og gode tilbud.
– Faktisk kan vi se, at en del kunder fra Vojens-området allerede i dag benytter vores centre i Haderslev, Aabenraa og Kolding i forbindelse med indkøb eller arbejde i disse byer. På landsplan vil vi hellere undvære nogle enkelte afdelinger og så til gengæld sikre, at der er mest muligt at komme efter for kunden det enkelte sted.
Som eksempel nævner Christian Jakobsen, at Euromaster netop er blevet certificeret af Teknologisk Institut. – Det giver kunderne garanti for, at dækskift og reparationer udføres efter faste forskrifter og af faguddannet personale. Derved reduceres risikoen for dækrelaterede ulykker, der i værste fald kan koste menneskeliv. Samtidig fremhæver han kædens store udvalg af dæk og fælge i alle prisklasser, og at Euromaster tilbyder sine kunder en gratis tilfredshedsgaranti, når de køber nye dæk til bilen.

30 års erfaring flytter med
Euromaster i Vojens kunne sidste år fejre 30 års jubilæum – og Finn Rasmussen har arbejdet der lige så længe. Montøren flytter med til Haderslev, hvor centerleder Claus Hansen ser frem til at byde ham og Vojens-kunderne velkommen.
– Vores slogan er ’Eksperter i dæk’, og det må Finn i høj grad siges at leve op til. Jeg ser frem til at få en af firmaets mest erfarne medarbejdere med på holdet. Samtidig vil kunderne fra Vojens fortsat møde et meget velkendt ansigt, når de kommer her til Haderslev, siger Claus Hansen. Han fortæller, at sommerdæk, der opbevares for kunder i Vojens, automatisk overflyttes til Haderslev, samt at man herfra også kører ud til erhvervskunder med behov for hurtig hjælp. Og så understreger centerlederen, at der ikke kun arbejdes med dæk på Vinkelvej. – Vi tilbyder også mekanisk arbejde på både person- og varevogne, herunder serviceeftersyn, olieskift samt udskiftning af bremser og udstødninger, slutter han