Billedtekst: Toyota Aygo er et eksempel på, at flere producenter sparer på sikkerhedsudstyret, når prisen skal holdes nede. Med 4.400 solgte styk var Toyota Aygo Danmarks mest solgte bil sidste år. Men omkring 60 pct. blev solgt uden det vigtige antiudskridningssystem ESC. Ikke godt nok, mener FDM. (Foto: FDM/ MotorDan­marks mest solgte bil i 2010 sælges uden vig­tigt sikker­heds­udstyr. Et fatalt sted at spare mener FDM, som fra­råder et køb.

Pris­krigen på de mind­ste biler raser i Dan­mark. Men hvad der umid­del­bart burde være godt nyt for forbru­gerne, er det ikke ube­tinget. Flere af de bil­lige model­ler sælges nemlig uden vig­tigt sikker­heds­udstyr for at holde prisen nede, skriver FDMs med­lems­blad Motor.

Blandt de prob­lema­tiske biler er Toyo­tas Aygo, der med 4.400 styk top­pede salgs­listen her­hjemme sidste år. FDM vurde­rer, at om­kring 60 pct. af bil­erne er solgt uden anti­ud­skrid­nings­syste­met ESC. Også Dan­marks billig­ste bil Hyun­dai i 10 sælges i versioner uden ESC, mens Renault ligeledes forsynder sig ved at sælge ESC-løse udgaver af Twingo. Her er systemet ekstraudstyr.

”ESC er en vital del af moderne bilers sikkerhedsudstyr, og FDM har i flere år direkte frarådet folk at købe biler uden ESC. Derfor er det også helt galt, når ellers seriøse producenter som Toyota sparer systemet væk for at holde prisen nede,” siger bilteknisk redaktør på Motor, Søren W. Rasmussen.

Mens ESC er standard på Toyota Aygos søsterbiler, Citroën C1 og Peugeot 107, er det ekstraudstyr, der skal tilkøbes på Aygo. Det samme er tilfældet på Renault Twingo. Paradoksalt nok har både Twingo og Aygo tilbud på aircondition, men altså ikke på sikkerhedsudstyr. Hos Toyota Aygo er merprisen for ESC 4.700 kr., mens det koster 4.900 kr. at få ESC til en Twingo. Hos Hyundai koster det 5.000 kr. at gå fra en model uden ESC til en med ESC og kraftigere motor.

”Sikkerhed bør til enhver tid gå forud for komfort. Derfor forstår vi heller ikke importørernes prioritering. Det bør de få rettet hurtigst muligt, så elementært sikkerhedsudstyr som netop ESC bliver standard og ikke noget, der skal tilkøbes i forbindelse med en større udstyrspakke,” siger Søren W. Rasmussen.

Blandt sikkerhedseksperter er der bred enighed om, at antiudskridningssystemet ESC er blandt det vigtigste aktive sikkerhedsudstyr. Risikoen for at blive dræbt eller komme alvorligt til skade i en bil med ESC er omkring 22 pct. mindre end i en bil uden. På glatte vinterveje er sikkerhedsgevinsten oppe på mindst 40 pct.