I år faldt den første sne i Char­lotten­lund - og rigtig mange andre steder i landet - fredag den 19. novem­ber, hvor det var syn­ligt i morgen­trafik­ken, at mange alle­rede havde sikret sig med vinter­dæk - altså klædt rig­tigt på til års­tiden. Det var dog også helt klart, at andre endnu ikke havde hand­let og dermed gjorde trafik­ken usik­ker - både for sig selv og alle andre.

Fornem­melsen forud for sæso­nens tæl­ling var dog, at flere bil­ister end sidste vinter havde fulgt anbe­faling­erne om vinter­dæk, og med spænding gik Dækimportør-Foreningens folk i gang med øjne og pen i uge 48.

Da vinteren i uge 4 i år allerede var godt i gang, talte Dækimportør-Foreningen 2.703 biler ved 25 indkøbscentre geografisk fordelt over hele landet. Resultatet af denne tælling viste, at 1.851 biler havde vinterdæk, svarende til 68 % af de kontrollerede biler.
Det tidlige snefald har angiveligt hjulpet - flere er på rigtige dæk
Ved den nyeste tælling, altså her i begyndelsen af den nye vintersæson, er det glædeligt at resultatet viser fremgang på valget af det rigtige dæk til årstiden. Den tidligere og mere massive sne i november og her i december har bevirket, at der har været massiv efterspørgsel på vinterdæk og flere har nået at få de rigtige dæk på til føret.

Dækimportør-Foreningen har på 38 forskellige steder fordelt over hele landet kontrolleret vinter- og sommerdæk. Optællingerne er foretaget på offentlig steder og en stor del af dem på parkeringspladser omkring indkøbscentrene. Der blev optalt i alt 3.501 biler og af disse havde 2.702 biler fået gjort klart til vinteren, hvilket i procent er opgjort til 77 %. På de øvrige 799 kunne der konstateres sommerdæk - altså 23 % eller ca. 1/4 af de optalte.
Alt for mange følger ikke Trafikstyrelsens anbefaling
Som bekendt mener Trafikstyrelsen stadig, at de bilister der fravælger vinterdækkene, må lade bilen stå hjemme de dage, hvor vejret og vejbeskaffenheden kræver vinterdæk. Vi må desværre på baggrund af opgørelserne konstatere, at dette råd ignoreres af alt for mange idet der næppe kan være uenighed om, at der også i uge 48 var kraftigt behov for vinterdækkene. Disse bilister valgte således alligevel at være til fare for trafiksikkerheden frem for at blive hjemme eller tage det offentlige. Et valg som skaber risiko for sikkerheden, problemer for infrastrukturen, koster forsikringsselskaberne en masse penge og unødigt mange ekstra vejhjælpsassistancer, som kunne have været sat ind på områder, hvor det var mere tilsigtet.

Vi håber derfor stadig på, at lovgivning om vinterdæk til vinterføre vil se dagens lys i Danmark, snart.

Stadig muligt at købe vinterdæk
"Lagrene bugner ikke af vinterdæk, men på trods af at der allerede er produceret og solgt væsentlig flere vinterdæk i denne sæson end sidste, er der fortsat vinterdæk at få. Man skal dog være indstillet på, at søge lidt længere end bare at ringe til det første dækværksted på listen, og man kan måske heller ikke lige få nøjagtigt det favorit dæk, der står øverst på ønskelisten", oplyser Dækimportør-Foreningens formand Kenneth Saust.
"Går turen til Tyskland eller Sverige i den nærmeste fremtid, hvor vinterdæk jo er lovkrav, eller påtænkes der måske en skitur i vinterferien, så er det en god idé at komme i gang nu", slutter Kenneth Saust.