Last­vogns­værk­stedet Truc­kcenter Pad­borg satser på konti­nuitet igen­nem lang­varige, stærke rela­tioner til både medar­bej­dere og kunder. Dette efter­år kan både cent­ret og værk­fører Kjeld Clau­sen fejre 25 års jubi­læum.

Meget har ændret sig, siden Truck­center Pad­borg blev grund­lagt i 1985 – og så alli­gevel ikke. Den­gang hed cent­ret Midt­land Auto, og adres­sen var en anden. Men Kjeld Clau­sen, der i sin tid var med i til at starte værk­stedet op, er der stadig, og det samme er mange af kun­derne fra den­gang. Ifølge den 47-årige værk­fører, der 1. ok­tober 1985 star­tede i fir­maet som meka­niker, har holdningen til at drive forretning heller ikke ændret sig i løbet af de år, der er gået. – Kerneværdierne er stadig viden, kvalitet og service. De nøgleord har igennem årene præget alt, hvad vi foretager os.


Værkføreren vurderer, at truckcentrets forretningsfilosofi bidrager til en høj grad af stabilitet og kontinuitet. Også i en tid, hvor branchen har haft store udfordringer, og mange har oplevet faldende ordretilgang. – Vores tanke er, at alt samarbejde skal baseres på tankegangen ’win-win’. Når man prioriterer kvalitet, åben dialog og et godt samarbejdsklima, skaber man langvarige, stærke relationer. Det gælder alle veje rundt og har bidraget til, at vores personale- og kundeudskiftning er lavere end normen i branchen, siger Kjeld Clausen. Selv blev han for seks år siden udnævnt til værkfører, da forgængeren gik på pension.

Fra bilforhandler til servicecenter
Igennem hele sin levetid har Truckcenter Padborg været autoriseret serviceværksted for lastvognsmærket DAF, hvis biler man også forhandlede indtil for 8 år siden. – Da vi stoppede med at sælge biler, udvidede vi i stedet vore kompetencer inden for service. Derfor reparerer vi flere og flere biler af andre mærker, især Scania, Volvo, MAN og Mercedes, og det øgede aktivitetsniveau på serviceområdet var årsagen til, at vi for nogle år siden flyttede til vores nybyggede, større anlæg her på Transitvej, forklarer Kjeld Clausen, der har udvidet medarbejderstaben i en tid, hvor mange i branchen har fået mindre at lave.

Ændrede kundebehov
Kundernes behov har ifølge Kjeld Clausen ændret sig en del i de 25 år, der er gået. Først og fremmest skyldes det den teknologiske udvikling. – Materiellet indeholder i dag masser af elektronik, som kræver faguddannet personale og avanceret testudstyr, så arbejdet er mere komplekst end tidligere. I starten servicerede vi overvejende lastvognstrailere og påhængsvogne, men i dag er det i mindst lige så høj grad selve bilerne.
Udviklingen har nødvendiggjort mere løbende efteruddannelse af medarbejderne, og samtidig har kundernes adfærd ændret sig. – I kraft af at materiellet har udviklet sig, er visse reparationer i dag mere omfattende. Det betyder, at det er blevet mere udbredt at indhente forudgående tilbud, og samtidig er kundernes valg af værksted i endnu højere grad blevet en tillidssag, forklarer Kjeld Clausen. Det viser sig også ved, at nye kunder typisk starter med at få foretaget en lille reparation og derefter kommer igen, når de har sikret sig, at kvalitet, service og pris er i orden. – Massevis af udenlandske lastbiler passerer hver dag forbi os på motorvej E45. På den måde har vi med tiden også fået en del kunder fra lande, hvor prisniveauet typisk er lavere end herhjemme. Når vi én gang har hjulpet med en nødreparation eller ved nedbrud, kommer kunden ofte tilbage med større ordrer – og det gælder også både tyske og østeuropæiske transportfirmaer, slutter han.