- Bosch lancerer frem­tids­tekno­logi i Singa­pore

I Singa­pore har Bosch­-kon­cernen med succes af­givet tilbud på et pilot­pro­jekt, der omfat­ter en soft­ware­base­ret ser­vice­plat­form for e­-mobi­lity samt den nød­ven­dige lade- og kommu­nika­tions­infra­struk­tur. Kunder og brug­ere er per­soner, der kører eller lejer elek­triske køre­tøjer. Den inter­net­base­rede ”eMob­ility Solu­tion” hjæl­per ikke kun bilis­terne med at finde ledige lade­statio­ner, men giver dem også mulig­hed for at reser­vere plads på for­hånd, hvil­ket især er af stor betydning i megabyer med et begrænset antal parkeringspladser og dermed ladestationer.

Ovennævnte ”eMobility Solution” er designet, så den er åben og fleksibel, således at yderligere forretningsmodeller eller merværdiservice som f.eks. bogføring af specielle ”øko-satser” eller ruteplanlægning med alternative transportsystemer kan integreres. ”De mange muligheder ved denne integrerede serviceplatform er særligt tydelige i megabyer. Regeringen i Singapore har erkendt denne chance og arbejder sammen med Bosch på at gøre denne banebrydende teknologi til en realitet.

Serviceudbydere kan f.eks. foreslå bilisten ruter, der tager højde for elbilens rækkevidde, ladestationer, der er til rådighed, og den aktuelle trafiksituation. Ved hjælp af navigationsanlæg eller mobiltelefon kan bilisten også modtage informationer om den bedste måde at nå frem til destinationen på.

Åben for nye forretningsmodeller

Bosch-løsningen er baseret på softwaren „Visual Rules“, som tillader specialistbrugere individuelle tilpasninger. Dermed bliver det også muligt for andre virksomheder at integrere deres forretningsmodeller i eMobility Solution. Det kan f.eks. være ejere af parkeringshuse eller bygningskomplekser. Denne løsning er let at tilpasse de eksisterende data- og energinet, således at opbygningen af et eMobility-net kan ske individuelt inden for den allerede eksisterende infrastruktur.

Serviceplatformen er bevidst udformet så åbent, at også konkurrerende virksomheder – f.eks. offentlige foretagender – kan deltage, eller andre udbyderes ladestationer kan integreres. Dermed fremmes en åben konkurrence om kreative ideer i relation til e-mobilitet. Dette åbne og fleksible tiltag giver kunderne adgang til et bredt spektrum af serviceydelser og giver samtidig høj datasikkerhed.

Projektstyring udføres af Bosch-software- og systemenhed

Projektstyring udføres af Bosch-koncernens software- og systemenhed, der både kan trække på koncernens ekspertise som global leverandør af teknologi og serviceydelser og på de mange års erfaring, som datterselskabet ”Innovations Software Technology GmbH” udmærker sig ved. Software- og systemenheden har hovedsæde i Immenstaad ved Bodensøen og har afdelinger i Singapore, Chicago og Stuttgart. Ca. 300 specialister udvikler software til energistyring, mobilitet og til finanssektoren.

Bosch Software Innovations starter ved årsskiftet

Software- og systemenheden ”Innovations Software Technology GmbH” får nyt navn fra årsskiftet, og det nye navn bliver ”Bosch Software Innovations GmbH”. Datterselskabets nye navn afspejler både selskabets egen anerkendte ekspertise og Bosch-mærkets globale styrke.