Den sven­ske bil­produ­cent sætter ny stan­dard for krea­tivi­tet, video­ind­hold og fan­-enga­gement på det soci­ale net­værks­område.

Det mener hvert fald bri­tiske Corp­Comms, et le­dende mar­keds­før­ingsmaga­sin, som netop har givet Volvo Cars 2010 Digi Award for bedste brug af Face­book. Kate­gorien beløn­ner god kommu­nika­tion på Face­book, og Volvo fik prisen for virk­som­hedens kam­pagner i forbin­delse med bi­ludstil­lingen i Geneve og crash test cente­rets ti års jubi­læum tidli­gere i år.

"Det er en prestigefyldt pris, som vores PR-team og vores samarbejdspartner, Ogilvy PR, blev meget glade for at få. Vi forsøger at overgå forventningerne ved hver event, og prisen er en bekræftelse på, at vi er på rette spor," siger Peter Ganjbar, chef for Broadcast & Social Media Relations hos Volvo Cars.

Under den verdensomspændende introduktion af den nye S60 på biludstillingen i Geneve havde Volvo øje for Facebook''s potentiale og gjorde brug af det. Og det samme ved crash test centerets ti års jubilæum. I begge tilfælde gik svenskerne nye veje i forsøget på at give mærkets voksende fanskare en spændende oplevelse.

Juryen for Digi Award udtalte: "En fleksibel tilgang til brugen ikke bare af eksisterende indhold, men også spontane, kreative ideer, heriblandt konkurrencer, direkte svar på spørgsmål fra fans og fornuftig kommunikation, da en test gik galt, medvirkede til, at omtalen af crash test centerets ti års jubilæum gav positiv genklang. Evnen til at rapportere live og interagere kreativt gav stor feedback og mange ''venner'', ligesom man kunne notere en betragtelig stigning i aktiviteten på Volvo''s Facebook-side".

"Vi er heldige hos Volvo Cars at have en ledelse, der til fulde forstår betydningen af de sociale media, og hvor vigtigt det er at kommunikere ærligt og direkte. Alle hos Volvo og Ogilvy PR Team har haft fælles fodslag om vores side på Facebook og har skabt et vinderkoncept," fastslår Peter Ganjbar.

Fakta om Volvo på Facebook:
- På de to introduktionsdage var der hhv. 4.038 og 2.265 aktive brugere - 6,5 gange flere end tidligere set.
- Der var 8 gange flere kommentarer end tidligere set.
- Alene indholdet i forbindelse med crash test centerets jubilæum blev set 2.877.143 gange.
- Relevante topledere besvarede spørgsmål direkte.
- Volvo''s interne kommunikationskilder brugte genereret Facebook indhold til at levere hurtige opdateringer fra biludstillingen i Geneve til virksomhedens intranet.
- Et enkelt indlæg fik 940 individuelle kommentarer på to timer.
- Indhold fra Volvo''s Facebook side i forbindelse med crash test centerets jubilæum fandt vej ud i de svenske nyhedsmedier.

Volvo Cars'' side på Facebook: http://www.facebook.com/volvo
CorpComms Digi Award:http://www.corpcommsmagazine.co.uk/awards/digi