Ernst Outzen, direktør, lægger vægt på den personlige kontakt til erhvervskunderne, og Nordic Leasing  A/S er et af de få selskaber, der kan håndtere flexleasing til SKAT’s tilfredshed.No­rdic Lea­sing A/S er et af de få sel­ska­ber, der kan hånd­tere flex­lea­sing, så også SKAT er til­freds
Direk­tø­ren for Nor­dic Lea­sing A/S, Ernst Out­zen, når knapt at af­slut­te en sam­tale, før tele­fon­en straks ki­mer igen.  Sel­ska­bet lea­ser nem­lig bil­er, som al­drig før.


- Det er især flex­lea­sing, der gør det at­trak­tivt for er­hvervs­livet - men også pri­vat­per­so­ner -  at lea­se bil­er, for­di bil­erne kan kø­bes til en an­den af­gift. Hvis en bil ek­sem­pel­vis kos­ter 100.000 kr. skal sta­ten have 200.000 kr. i afgifter, hvorefter bilen koster 300.000 kr. Ved flexleasing betales kun en procentdel af afgiften over en periode i stedet for det hele her og nu, siger Ernst Outzen.


SKAT er tilfreds
Nordic Leasing A/S er desuden et af de meget få selskaber i landet, der kan håndtere flexleasing, så også SKAT er tilfreds.
- Vi samarbejder med SKAT, hvilket betydet, at kunderne ikke risikerer at få dem på nakken, når skattemedarbejderne begynder at se aftalerne om flexleasing nærmere efter i sømmene. Vi følger SKAT’s forskrifter til punkt og prikke, og derfor får ingen af vores kunder pludselig en uventet hilsen fra skattevæsenet, siger Ernst Outzen.


Nordic Leasing A/S adskiller sig også fra andre leasingselskaber ved altid at besøge erhvervskunderne, før en kontrakt skrives under.
Personlig kundekontakt


- Den personlige kontakt betyder, at vi har et godt forhold til vores kunder, som kommer igen, fordi vi kender hinanden. Desuden betyder besøgene, at vi skræddersyr aftalerne, så de dækker netop kundernes individuelle behov, siger Ernst Outzen, der sine kun 43 år til trods har rigtig mange års erfaring i bilbranchen. Faktisk er han nærmest født med en tot twist i lommen og smøreolie under armene.
Han er udlært mekaniker, men begyndte allerede som 10-årig at sælge cykler og senere knallerter. Han blev momsregistreret som 17-årig, da han gik over til at sælge biler og motorcykler.
Direktør i læretiden


- I læretiden havde jeg en mobiltelefon – de var en del større dengang - til at stå i et hjørne af værkstedet, så jeg kunne passe min forretning, mens jeg arbejdede, fortæller Ernst Outzen.
Han fik siden 25 års erfaring som blandt andet salgschef og afdelingsdirektør hos forskellige bilhandlere, inden han blev direktør for og medejer af SAC Leasing først i Aalborg og siden i Støvring. Lysten til at blive sin helt egen herre blev så stor, at han etablerede Nordic Leasing A/S med kontor i Støvring. Kunderne er primært nordjyder, men både fynboer og sjællændere har fundet vej til Støvring.