Ny sikkerhedsteknologi kan redde liv i trafikken. Foto: VolvoMange ulyk­ker i trafik­ken kunne for­hind­res, hvis alle biler var udsty­ret med mo­derne sikker­heds­udstyr. Men det danske af­gifts­system står i vejen. En ny mærk­nings­ord­ning skal vej­lede bil­ister­ne om de nyeste sikker­heds­tekno­logier.

Biler, der selv kan bremse, for­hindre en ulykke eller ringe op til alarm­centra­len, kan være med til at redde liv på de danske veje. Derfor hædrer de euro­pæiske bil­klub­bers sikker­heds­samar­bejde, Euro NCAP, som FDM er en del af, nu de bil­mærker, der har gjort noget ekstra for at redde liv på vejene ved at ind­føre ny sikkerhedsteknologi i bilerne. Ti bilproducenter vil fremover kunne skilte med, at de har opnået Euro NCAPs nye sikkerhedsmærkning ’Euro NCAP Advanced’.

”Med Euro NCAPs nye sikkerhedsmærkning får bilkøberne endnu bedre mulighed for at vælge den mest sikre bil. Derfor mener vi også, at det er vigtigt, at forbrugerne bliver oplyst om denne nye mærkning. Samtidig håber vi, at et initiativ som Euro NCAP Advanced vil få bilproducenterne til i endnu højere grad at fokusere på og udvikle nye teknologier, der kan redde liv i trafikken”, siger FDMs adm. direktør Thomas Møller Thomsen.

Teknologierne, der har opnået mærkningen, er alle blevet udviklet indenfor de seneste år og findes allerede i en række biler. Dog er det de færreste danskere, der har råd til at købe biler med den livreddende teknologi, og det kan i værste fald påvirke bilisternes chancer for at overleve en ulykke i trafikken.

”Registreringsafgiften er desværre en medvirkende årsag til, at de færreste danskere vil få glæde af de nyeste sikkerhedsteknologier i bilerne, da der kun er afgiftsfradrag på ganske få teknologier. Så selv de allernyeste biler på markedet bliver ikke solgt med den fulde sikkerhedspakke, fordi de færreste danskere har råd til at betale tre gange systemets reelle pris. Derfor er det nødvendigt én gang for alle at få gjort op med den danske afgiftsmodel”, siger Thomas Møller Thomsen.

Europæiske beregninger har vist, at de nye sikkerhedssystemer på årsplan kan redde tusindvis af liv.

Euro NCAP har siden 1997 udført crashtest, for at give forbrugerne viden om, hvilke biler der er de mest sikre. Dette har betydet, at bilproducenterne i dag arbejder målrettet med at forbedre sikkerheden i bilerne.
 

Fakta om sikkerhedssystemer i biler:
Audi Side Assistent er et system, der hjælper føreren med at foretage et sikkert vognbaneskift. To radarer på hver side af bilen overvåger trafikken omkring bilen, når man kører mindst 30 km/t. Dermed kan man mindske problemet med blinde vinkler. Radaren er desuden I stand til at vurdere, hvor hurtigt bagfra kommende biler kører, og kan dermed beregne om det er sikkert at skifte bane. Det vurderes i en analyse af svenske ulykker, at omkring 20 procent af alle dødsulykker forårsaget af vognbaneskift ville kunne forhindres med sådan et system.

BMW Assist Advanced eCall er et system, der selv kan ringe efter hjælp ved et uheld. Hvis en sammenstødssensor registrerer, at en bil involveres i en ulykke, kontakter den avancerede eCall funktion automatisk et BMW call center og giver detaljeret besked om ulykken, herunder ulykkessted, antal forsædepassager, antal udløste airbags mv. Det vurderes, at hvis systemet var tilgængeligt i alle biler, så kunne 2.500 liv reddes hvert år i Europa, og antallet af alvorligt tilskadekomne blive reduceret med 10-15 procent.

Honda Collision Mitigation Braking System (CMBS) er et radarbaseret bremsesystem. Ved hastigheder over 15 km/t. vil biler inden for en afstand på 100 meter foran bilen blive observeret. Hvis radaren vurderer, at der kan opstå et sammenstød, vil føreren i første omgang blive advaret ved en alarm. Hvis føreren ikke bremser, vil førerens sele blive strammet lidt og bilen bremses let, og hvis der stadig ikke bremses, vil selerne på forsæderne blive strammet og bilen vil lave en katastrofeopbremsning. Ud fra analyser af tysk ulykkesstatistik vurderes det, at hvis alle biler i Europa havde systemet, så kunne 19.000 ulykker undgås om året og 153.000 ulykker ville være mindre alvorlige.

Mercedes-Benz PRE-SAFE er et system, der overvåger kørslen, og som kan registrere, om en ulykke er under opsejling. I splitsekunderne inden en eventuel ulykke strammes alle sikkerhedsseler og elektroniske sæder rettes til den sikreste position og i nogle tilfælde lukkes vinduer og soltag. Det estimeres, at omkring fem procent af alle dødelige ulykker i Europa kunne forhindres. Desuden ville sikkerhedssystemet nedbringe antallet af alvorligt tilskadekomne med 55.000 hvert år.

Mercedes-Benz PRE-SAFE Brake er et sikkerhedsbremsesystem, der kan foretage en nødbremsning. Systemet virker ved hastigheder mellem 30 og 200 km/t og kan via en radar holde øje med vejen 200 meter frem. Opstår der en situation, hvor det er nødvendigt at bremse, kan systemet hjælpe føreren med at bremse eller selv foretage en nødbremsning. Det vurderes, at systemet i Europa kan nedbringe antallet af alvorligt tilskadekomne eller døde med 6.500 om året.

Opel Eye kan via et kamera overvåge området foran bilen. Ved hastigheder over 60 km/t vil systemet alarmere føreren, hvis føreren utilsigtet krydser vognbanestriberne til højre
eller venstre. Hvis systemer som Opel Eye var tilgængelig i alle biler vurderes der, at man kunne redde mere end 5.000 liv og forhindre 20.000 alvorlige ulykker hvert år i Europa.

Peugeot Connect SOS og Citroën Localized Emergency Call er et system designet således, at bilen selv ringer til alarmcentralen, hvis der sker et uheld. Uheldscensoren påvirkes bl.a. hvis der udløses en airbag. I første omgang bliver der sendt en sms til bilmærkernes eget call center med oplysninger om bilens placering og de ti sidste steder bilen har været. Systemet etablerer herefter kommunikationslinje mellem bil og call centeret, så det er muligt at tale sammen. Hvis bilens passagerer ikke svarer, fx hvis de er bevidstløse, bliver alarmkontrollen orienteret med det samme. Det estimeres, at 2.500 liv kunne reddes hvert år i Europa , hvis alle biler havde systemet, ligesom der ville ske en reduktion I antallet af svært tilskadekomne på mellem 10-15 procent.

Volkswagen Lane Assist gør ved hjælp af et kamera bilen i stand til at advare føreren, hvis bilen utilsigtet skifter bane. Hvis systemet ikke er i stand til at vurdere, om der er fare på færde fx i en skarp kurve, vil systemet advare føreren ved vibrationer i rattet. Hvis alle biler havde dette sikkerhedssystem kunne der reddes 5.000 menneskeliv i Europa, ligesom 40.000 færre ville komme alvorligt til skade i trafikken.

Volvo City Safety er et system, der hjælper føreren til at undgå sammenstød ved hastigheder under 30 km/t. En sensor overvåger et område på 10 meter foran bilen. Hvis der er ved at ske et sammenstød, og føreren ikke af sig selv bremser ned, vil bilen være i stand til at bremse af sig selv. Ved højere hastigheder kan systemet ikke nå at bremse bilen helt ned så en kollision kan undgås, men systemet kan reducere kollisionsfarten betydeligt, hvilket kan være med til at mindske omfanget af en kollision mærkbart. Sikkerhedssystemet vurderes at kunne afværge eller mindske halvdelen af alle bagendesammenstød og 20 % af alle bilsammenstød.