En ny under­søg­else viser, at der er mange kon­flik­ter og misfor­stå­elser mellem bil­ister og cyk­lister. FDM opfor­drer til en bedre trafik­kultur.

Tæt trafik og en stres­set hver­dag kan let få bil­isten til at dytte, og cyk­listen til at banke på bil­ernes køler­hjelme i vrede. Men ego­isme og dårlige vaner gør os far­lige i trafik­ken. En ny under­søg­else fra FDM viser, at trafik­kultu­ren kan trænge til et løft, uanset om man kører i bil eller på cykel.

”Når vi hidser os op i trafikken, bliver vi farlig trafikanter, fordi vi fjerner opmærksomheden fra trafikken. Vi kan kun opnå en bedre trafikkultur og mere sikkerhed på vejene, hvis vi ser hinanden som medtrafikanter og ikke modtrafikanter”, siger FDMs adm. direktør, Thomas Møller Thomsen.

FDM har spurgt bilisterne og cyklisterne, hvilke af den anden gruppes uvaner og lovovertrædelser, der er de værste. Mere end halvdelen af bilisterne kommer op i det røde felt, når cyklister kører uden lys (59 %) og ikke orienterer sig ordentligt, inden de drejer (56 %), og når de ikke rækker hånden ud eller gør stoptegn (55 %). Mange bilister, der skal dreje til højre i et kryds, er også trætte af cyklister, der forsøger at presse sig ind mellem bilen og kantstenen (49 %), og det bringer bestemt heller ikke jubel i kabinen, når de tohjulede kører over for rødt (43 %), cykler imod ensretningen (43 %) eller gennem fodgængerfeltet (41 %).

Bag cykelstyret bliver to ud af tre cyklister omvendt irriteret over, at bilister ikke orienterer sig ordentligt (69 %) og kører for tæt på (57 %), og at de taler i håndholdt mobiltelefon (51 %). Det skaber også harme, når vigepligten ikke bliver overholdt (46 %), og når bilisten åbner døren uden først at se, om der kommer en cyklist kørende (42 %).

”Når trafikken er tæt, bliver tålmodighed og temperament nemt sat på prøve. Ved at finde det positive overskud frem kan alle bidrage til at gøre trafikken til et bedre sted at være”, siger Thomas Møller Thomsen og fortsætter:
”Det er FDMs indtryk, at et øget kendskab til færdselsreglerne kan mindske antallet af misforståelser og konflikter i trafikken. Derfor vil FDM gerne opfordre både forældre og skoler til i større grad at give børnene viden om reglerne og gode trafikvaner med.”

Undersøgelsen, som er omtalt i Motors oktobernummer, viser også, at over hver tredje (35 %) cyklist indrømmer, at de har kørt over for rødt lys mere end én gang, og særligt cyklister under 40 år har gjort det flere gange, og dermed udsat sig for en unødvendig fare. Til sammenligning svarer 0,4 % af bilisterne, at de ofte har kørt over for rødt, mens 32 % siger, at de har gjort det en enkelt gang,

I 2009 blev 164 bilister og 25 cyklister dræbt i trafikken. Uopmærksomhed var den gennemgående faktor i uheldene.

Deltag i debatten om bilister og cyklister på www.fdm.dk/motor, hvor der også er flere svar fra undersøgelsen.

Undersøgelsen er foretaget af Loyalty Group for FDM blandt 1.074 cyklister og bilister.