Til venstre ses bestyrelsesformand PSA Peugeot Citroën, Philippe Varin, og til højre Norbert Reithofer, bestyrelsesformand BMW AG.BMW Group og PSA Peu­geot Citroën har un­der­skre­vet en aftale om udvikling af en 4-cy­lin­ders benzinmotor.

Be­styrel­sesformand for BMW AG, Norbert Reit­hofer og bestyrelses­for­mand for PSA Peu­geot Citroën, Phillipe Varin har underskrevet en samar­bejds­aftale, hvor de to selskaber er ble­vet enige om at ud­vikle næste gene­ra­tion af den fælles 4-cylindersmotor, der i øjeblikket fin­des i flere Mini, Peugeot og Citroën modeller. Den nye 4-cylinders­mo­tor vil leve op til de fremtidige Euro 6 normer.


BMW Group og PSA:

Næste fælles generation 4-cylindersmotor


Partnerne har desuden bekræftet, at man vil undersøge andre muli­ge samar­bejdsområder for at udnytte synergi i udvikling, produktion og fremskaffelse af udvalgte komponenter.

« Vi har altid haft en succesfuldt samarbejde med vores partnere og det gælder især PSA. Vi er glade for at fortsætte samarbejdet med udvikling af motorer og ser på muligheder for yderligere samarbejde », fortæller Reit­hofer.

PSA Peugeot Citroëns bestyrelsesformand, Varin, understreger: « Denne nye aftale med BMW bekræfter, at samarbejdet mellem de to selskaber har været særdeles frugtbart – der er produceret mere en 1.3 millioner motorer siden 2006. Jeg er overbevist om, at den næste generation af motorer fra dette samarbejde vil opnå samme succes som den nuvæ­rende generation. »

annonce - klik på logo
Klik her og gå til arcurios hjemmeside - med gaveidéer til autofolket

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.