Honda Jazz tilbagekaldesHonda Jazz er og­så ramt af en til­ba­ge­kal­delses­ak­tion. Der er tale om en aktion på Honda Jazz/Fit og Ci­ty - i alt 646.000 biler er indkaldt til Honda-værk­steder­ne over hele verden.

Der er tale om en defekt vin­du­es­­kon­takt, der på grund af vandind­træn­gen kan forårsage en kort­slutning i det elek­triske system. Og denne kort­slutning kan igen forårsage brand i bilen. Sidste år i sep­tember omkom en 2-årig pige i Johannesburg i en sådan brand.

I England er der tale om tilbagekaldelse af 172.000 bler og indkal­delsen sker fra nu af og frem til slutningen af februar.

I USA drejer det sig om 140.000 biler, der alle er produceret i USA, men solgt i Europa, Nordamerika, Syd­ame­rika, Sydafrika og Asien - med Japan som und­tagelse.

Ved indkaldel­sen ud­bed­res den defekte kontakt, der har været skyld i tre tilfælde af ildebrand - i Sydafrika og to tilfælde i USA, hvor der kun skete materiel skade. Kontakten sidder i føre­rens side, og man indsætter ganske enkelt en film ved ruden, der forhindrer vandind­trængen.

De mange Honda-tilbagekaldelser sætter endnu engang fokus på japanske bilers kvalitet på en uheldig måde.