I skrivende stund har auktions­hu­set RM i Pho­enix, Arizona en del inter­essante vete­ran­modeller til salg og vel nok den mest spæn­­den­de er en Porsche 356 Speed­ster, som kunne købes fra 1954 på bl.a. det ameri­kanske mar­ked.

Den gang hed den ame­rikanske Porsche-importør Max Hoff­mann og det var ikke mindst hans bidrag med ideer og skitser, der var med til at skabe en af de smukkeste Porscher gennem tiden: Porsche 356 Speedster.

Den omtalte Porsche, der er til salg gennem RM Auktionshus, er en Navy blå model, der blev leveret i 1958 i USA og som på seneste har gennem­gået en renovering af de helt store.

RM-auktioner regner med en auktionspris på mellem 200.000 og 250.000 US-Dollar, og alt taget i betragtning er det vel ikke så dyrt for denne smuk­­ke model - vel at mærke hvis man kan regne med at den tekniske del af bilen også er tip-top i stand. Og auktionshuset beskriver modellen som såvel optisk som teknisk helt i orden.

Porsche 356 Speed­­ster
356’en var den første Porsche-model, som Dr. Ferdinand Porsche ud­vik­lede og produce­rede under det legen­dariske navn Porsche. Det nye åbne karosse­ri blev tegnet af Erwin Komenda, der allerede den gang var kendt for designet på den nok så berømte "Bob­le" – den første Folkevogn.

Og den nye Porsche 356 levede op til devisen: "Jo mindre des bed­re." Det spartanske udstyr gjorde ikke blot modellen lettere men og­så billigere, og dermed blev det muligt for flere liden­skabelige Por­sche­kørere at nyde mo­dellen.

Dét, der gjorde mo­­dellen til en ægte kultmodel, skyldtes flere for­hold: Et umis­ken­deligt design, en første-klasses teknik, et funktionelt design og et formidabelt optræk var nogle af de karakteristika, der fulgte med 356’e­ren. Porsches tilhængere så i 356'eren den klassi­ske model fra dette for­nemme mærke, og den sensationelle model­variant af 356 var den char­merende Speedster.

Den officielle præsentation af "356 Speedster" fandt sted i septem­ber 1954 på det amerikanske marked i forbindelse med "Concours d’Ele­gance," der foregik i Watkins Glen. Her lykkedes det for Speed­steren at tage 1. præmie i kategorien "den mest spændende bil." Og med fokus på ydelse og køreegenskaber blev modellen efter de da­værende forhold en ægte bestseller. Frem til 1959 fremstillede Por­sche mere end 4.000 enheder af 356 Speedster.

Du kan se mere om auktionen her www.rmauctions.com

 


Samme model - bare i en andel udførelse og til en anden pris:

Porsche 356 Speed­ster
arcurio®'s særlige ud­gave af 356 Speed­ster er fremstillet i hånden i stør­relsesfor­holdet 1:12, og produktions­antallet er stærkt be­græn­set. Dette eksem­pel på et tysk ikon fra 1950’er­nes er en sports­vogns­legen­de, og modellen vil være en fantastisk berigelse i enhver bilentusiasts sam­ling. Denne udtryksfulde efterligning af "356'eren" er blevet til i meget tæt samarbejde med den tyske Porsche Club.

Materialer
Ved fremstilling af mo­dellen er der an­vendt fire forskellige europæ­iske træsorter: El, ahorn, birk og bøg. Træsorterne bliver ikke lakeret, men derimod behandlet organisk. De enkelte dele bliver tilpasset hinanden med den størst mulige per­fektion og akku­ratesse, således at selv årrin­gene i træet bliver tilpasset.

Den værdifulde arcurio®-model 356 Speedster bliver samlet af i alt 116 håndfremstillede enkeltdele som alle er perfekt afstemt indbyr­des.

Modellens karakteristika:
Denne kvalitetspræ­gede eksklusive Old­timer er håndlavet af arcu­rio® ved anven­delse af ædle træsorter. De enkle serier er stærkt be­grænsede i antal, og hver enkelt model fremstår som et unika, og er derfor forsynet med et messingskilt indgraveret med mo­delbeteg­nelse og serienummer.
- Motorklappen kan åbnes
- De to sidedøre kan åbnes
- De forreste hjul kan drejes og er forbundet med styretøjet
- Instrumentbordet er meget detaljeret udført
- Bakspejl
- Vingemøtrik på alle 4 hjul
- Porsche-emblem på bagklappen
 
Mål
Modellen er 39 cm lang, 12 cm høj og 17 cm bred, og den er frem­stillet i størrelsesforholdet 1:12.

Læs mere om de spændende modeller fra arcurio®.