Walter Röhrl del­ta­ger i Nür­burg­ring 24H i en stan­dard Por­sche 911 GT3 RS.

Por­sche am­bas­sadør og testkører Walter Röhrl vil i en alder af 62 år del­tage i det le­genda­ri­ske 24-timers ra­cerløb på Nür­burg­ring i maj 2010. Den dobbelte verdens­me­ster i rally vil sidde bag rattet af en stan­dard Porsche 911 GT3 RS og det er samtidig første gang siden 1993, at Walter Röhrl stil­ler til start i det prestigefyldte motorløb.


Den nye Porsche 911 GT3 RS

er tæt på at være en ægte racerbil


Siden 1993 har Walter Röhrl udført test på Nürburgring Nordsløjfen af hver eneste standard Porsche model, der er blevet introduceret. "Og lige fra mit første møde med den netop introducerede Porsche 911 GT3 RS har modellen mindet mig om en racerbil", fortæller Walter Röhrl.

"Ingen anden gadelovlig Porsche 911 har nogensinde været så tæt på at være en racerbil, som den nye Porsche 911 GT3 RS. Derfor er jeg yderst begejstret over at få muligheden for at bevise, at Por­sches nye sports­model kan modstå de belastninger et 24-timers ra­cerløb påfører materi­ellet."  

Den nye Porsche 911 GT3 RS er udsty­ret med en 3,8-liters seks-cylin­dret Boxermotor, der yder 450 hk. Det sva­rer til en litereffekt på 118 hk per liter fra den højtydende motor.


den 6-cyl. boxermotor på 3.8-liter yder 450 hk


Por­sche 911 GT3 RS er udvik­let i Por­sches mo­torsportsafde­ling i Weissach og ud­styret med en kor­tere transmis­si­ons­gearing til gavn for accelera­tionen på racer­ba­nen. De standard­mon­­terede dy­na­miske motor­op­hæng bidrager til den køredyna­miske ople­vel­se. Un­der hård sportslig kørsel strammer en elek­trisk strøm de dyna­miske motor­op­hæng, hvilket forbedrer over­­førslen af energi mellem motor og kar­rosseri.

"Over de sidste år har Porsches racerbiler kla­ret sig glimrende i 24-timers løbet på Nür­burgring ikke mindst takket været deres fart og ekstraor­di­nære påli­delighed", fortæller Hartmut Kri­sten, chef for Por­sche Motor­sport. "Fire gang i træk har en Porsche GT3 RSR været en domine­rende fak­tor i toppen af den generelle klassifikation. Det glæ­der mig at skulle opleve en Weissach-udviklet gade-Porsche konkur­rere på lige vilkår med de rendyr­kede racerbiler udviklet med lang­distance-racing for øje."

Når Nürburgring 24H afvikles den 15.-16. maj 2010 er det 38. gang løbet køres til glæde for de mere end 200.000 tilrejsende tilskuere.

Porsche er i Danmark repræsenteret ved 3 autoriserede Porsche Cen­­tre henholdsvis Porsche Center Jylland og Porsche Center Sjæl­land samt Porsche ServiceCenter Fyn.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Skomøs hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.