Aston Mar­tin er klar med Mini-udgave - og navnet er Aston Martin Cygnet.

I erkendelse af at mil­jø­kravene skærpes me­re og mere, har le­del­sen i Aston Martin indset, at det er på tide, at kon­cernen lan­cerer en mo­del, hvor udled­ningen af CO2 er noget mindre end i en DB9.

Der er tale om en model, som ser dagens lys i tæt samar­bejde med Toyota, idet det er deres model iQ, der i Aston Martin regi bliver til en Cygnet.

I første omgang er det tanken at modellen tilbydes til nuværende Aston Martin-kunder, der på denne måde kan få syndsforladelse for de mange CO2-ud­led­ninger, der står i garagen. En yderligere beslut­ning er, at mo­dellen indtil videre kun sælges i England.

Her koster en Toyota iQ i nærheden af 10.000£ og iagttagere regner med at Aston Martin Cygnet kommer til at koste det dobbelte, men så er den også spækket med alverdens dejlige luksusudstyr og en læderkabine.

Reelt set forsøger Aston Martin at dæm­me op for kommende EU-krav som tilsigter at overvåge en bilfa­bri­kants CO2-udled­ning målt i det sam­lede produkt- og mo­delprogram. Og Cyg­net vil trække i modsat retning af alle an­dre modeller fra Aston Martin.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Monk Biler A/S hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du me­ner, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send sam­tidig en lille hilsen.