Ny for­ord­ning for at for­bedre fod­gæn­ger­nes sik­ker­hed.

EU gør brem­se­assi­­stent obligato­risk.

Fra den 24. november 2009 er bremseas­si­stentsystemer ble­vet obli­gatoriske for alle nye biler og lette er­hvervs­køretøjer i EU. Fra den 24. fe­bru­ar 2011 gælder reglerne for alle nye bi­ler. Disse forskrifter er en del af en ny EU-for­ordning, der skal for­bedre forgæn­gernes sik­kerhed i tra­fik­ken.

  • Ny EU-forordning for mere ”beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter
  • Bremseassistentsystemer reducerer bremseafstanden
  • En anden EU-forordning gør ESP® obligatorisk fra 2014
  • Forudseende nødbremsesystem fra Bosch går i serieproduktion 2010

Bremseassistenten støtter bilens fører ved nødopbremsning: Hvis bilens fører pludselig træder på bremsen, går systemet ud fra, at der er tale om en nødsituation. Det øger lynhurtigt bremsetrykket og der­med forsinkel­sen. Det reducerer bremseafstanden og hjælper med til at forhindre et sammenstød. Ifølge EU-undersøgelser kunne op til 1.100 ulykker med dødelig udgang med fodgængere hvert år forhindres i Europa, hvis alle biler havde bremseassistentsystemer.

Industrien arbejder allerede på at udvikle forudseende systemer, der kan registrere trafikken foran bilen med ekstra radar- og delvis også video­sen­sorer. ”Fremtidens nødopbremsningssystemer tolker trafiksitua­tionen og tilbyder bilisterne intelligent bremsesupport,” siger Dr. Werner Struth fra ledelsen af Bosch-Chassis Systems Con­trol. ”I de kommende år vil disse systemer blive tilbudt i et stigende antal bilmodeller. I 2010 går sådan et system fra Bosch for første gang i serieproduktion hos Audi.”


annonce - klik på logo
Arcurio - Oldtimere i særklasse

ÅRETS JULEGAVE TIL

BILMANDEN:

En ægte håndfremstillet Oldtimer fra arcurio - helt i særklasse - fremstillet af 3-4 forskellige træsorter i størrel­sesforholdet 1:12.

Meget anvendelig til runde fødselsdage, svendegave, jubilæer, julegave, vandrepokal, præ­mie til åbent hus og mange andre begivenheder, der skal fejres på en særlig og meget personlig måde.

www.arcurio.dk

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du me­ner, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante emailadresse og send samtidig en lille hilsen.


Bremseassistentsystemer reducerer ikke kun risikoen for skader for fodgængere, de hjælper også med til at hindre påkørsler bagfra. Bosch-analyser af GIDAS-ulykkesdatabase (German In-Depth Acci­dent Study) viser, at godt en tredjedel af bilisterne slet ikke bremser inden et sam­men­stød ved påkørselsulykker med personskader i Tysk­land, og halv­delen af bilisterne udnytter ikke hele bremse­ydel­sen. Det forudse­ende nødbremsesystem fra Bosch støtter bilens fø­rer i tre niveauer. Systemets kollisionsadvarselsfunktion registrerer potentielle forhindringer og adva­rer bilens fører – først med en aku­stisk eller visuel advarsel, så med et kort bremseryk. Hvis bilens fører nu reagerer og selv bremser, øger syste­met med den forudseende nødbremseassistent bremsetrykket tilsva­rende, således at bilen ikke støder mod forhindringen. Hvis bilens fører slet ikke reagerer, og et sammenstød ikke længere kan forhindres, brem­ser systemet kort før påkørslen med maks. forsinkelse. En Bosch-analyse af GIDAS-data­ene viser, at næsten tre ud af fire påkørselsulykker med person­skade kunne undgås med et forudseende nødbremsesystem.

EU-forordningen for mere ”beskyttelse af fodgængere og andre blø­de trafikanter” vil ikke kun gøre bremseassistentsystemer obli­gato­riske, det forudser også strengere regler for godkendelse af ekstra kofangere og frontbeskyttelsessystemer. Dette skal reducere risi­koen for skader på fodgængere eller cyklister ved ulykker. En an­den forordning, der er trådt i kraft i august 2009, vil også øge trafiksik­kerheden. Den foreskriver bl.a. obligatorisk anvendelse af det elek­troniske stabilitetsprogram (ESP®) gradvist frem til novem­ber 2014. Derudover skal erhvervskøretøjer senest november 2015 også være udstyret med forudseende nødbremse­sy­stemer samt systemer, der advarer, hvis man forlader sin vognbane.