Opel Astra klarede sig meget fintLangt de fleste bi­ler kla­rede sig flot i den sene­ste crashtest. Kun To­yotas Urban Crui­ser le­vede ikke op til for­ventnin­gerne og måtte nø­jes med tre stjerner pga. en airbagfejl.

I årets sidste crash­test har 15 biler mødt Euro NCAPs crashtestmur i sik­kerhedens tjene­ste. 13 af de 15 testede biler opnåede de maksi­male 5 stjerner, en enkelt bil fik 4 stjerner pga. manglende ESC som stan­dard, og Toyota fik sig en øretæve med kun tre stjerner til deres Urban Crui­ser, fordi gardinairbaggen ikke virkede. Kun Suzuki Alto har fået samme dårlige resultat i år.

Toyota stod for den største Euro NCAP skuffelse i år, hvilket også kan ses på grafikken. Toyotas Urban Cruiser crashtestresultat er sammen med Suzuki Alto det dårligste blandt de testede biler i år. ”Det er selv­følgelig ærger­ligt for Toyota, men kan fejlene ske i en crash­test, så kan de også ske i det virkelige liv. Så det er fair nok, at bilen kun får tre stjerner,” siger Leif Nielsen, FDMs repræsentant i Euro NCAP samarbej­det.

 De mange grønne farver på grafikken vidner om, at Chevrolet med den nye Cruze har fået styr på sikkerheden.Det blev Opel Astra, der opnå­­ede det bedste resultat samlet set. Det sker på basis af de kombi­nerede karakterer for voksensikkerhed, børnesik­kerhed, fodgængersikkerhed samt aktiv sikkerhed. Samtidig kan Chev­ro­let glæde sig over, at deres Cruze klarede sig godt på alle punkter. Grafikken for personerne i bilen er så flot forsynet med grønne farver, at det kun er set tilsvarende på Peugeot 407-testen fra 2005.

”Resultaterne viser, at forbrugerne altid skal undersøge, hvordan den enkelte model har klaret sig i en crashtest og ikke bare dømme bilen ud fra dens mærke. Nogle kan overraske positivt og andre kan skuffe. Tingene er ikke altid som de har været,” siger Leif Nielsen.

Opel Astra 1.6: 5 stjerner

Den nye Opel Astra klarer sig fint og til en høj gennem­snitskarak­ter. Igen ser vi, at Euro NCAP ramte plet, da en skærpet pæletest blev indført. Fabrikanterne blev her taget med bukserne nede, og der må være travlhed i udvik­lingsafdelin­gerne omkring dette punkt, som hos Opel ikke er så slemt endda. Piskesmældstesten er den bedste, vi har set i år.
En god og sikker nyhed fra Opel. Med pil nedad for fodgængerresul­tatet.

BMW X1 2.0 D: 5 stjerner

BMW X1 klarer sig pænt på de fleste punkter. Kabinen forblev stabil, og der blev ydet god be­skyttelse for passa­gerer i forskellige siddepositioner, men mær­keligt nok har BMW, ligesom Merce­des, ikke styr på forsædernes evne til at mod­virke piskesmæld. Passagerairbaggen kan frakobles af en autori­seret BMW-forhandler. Fodgængersikkerheden er forholds­vis god.
FDMs konklusion: Nakke- og sidebeskyttelse er indsatsområder.

Chrevrolet Cruze 1.6 LS: 5 stjerner

Chevrolet Cruze er den moralske vinder af årets sidste Euro NCAPs kvartalstest med den flot­teste grafik i Euro NCAPs 13 år lange historie. Grønt næsten overalt på nær i den nye pæletest, som ellers giver bilfabri­kanterne alvorlige pro­ble­mer. Fodgængertesten, der ikke er med på Motors grafik, er Cruze’s achilleshæl og årsagen til, at 2010-kravene ikke ville kunne opfyldes.
FDMs konklusion: Godt gået af en bilfabrik, som tidligere leverede Euro NCAP katastrofer.

Mercedes E 220 CDI: 5 stjerner

Man kunne have ven­tet, at den nye E-klas­se var strøget helt til tops. Piskesmælds­testen blev kun middel. Det samme gjaldt den nye pæletest, som næ­sten alle har proble­mer med. Fodgængertesten fik hjælp fra front­hjæl­men, der vipper op ved en påkørsel, mens det standard­monterede PRE SAFE system var deaktiveret. Det kan ikke fungere i en crashtest. Gælder fra Vin. nr: WDD21200511A133988 hvorefter der medio 2009 kom bækken­airbag.
FDMs konklusion: Kun jævnt for en Mercedes, men i frontaltesten er dens høje vægt et handicap.

Peugeot 5008 1.6 HDI: 5 stjerner

Fodgængersikkerheden prikker til glansen fra Peugeot 5008’s fem stjerner, men til gen­gæld sco­rer bilen tæt på 100 pct. for sikker­hedsudstyr. De gule farver på fører og forsædepassager er tæt på grænsen for grønt. Pæletesten og piske­smældstesten er de svageste områder. Oplysning om hvorvidt passa­gerairbaggen er tilkoblet eller ej samt advarselslabels omkring børn er utilstrækkelig.
FDMs konklusion: Fem stjerner er hjemme, men der er plads til forbed­ringer.

Citroën C4 Picasso: 5 stjerner

Citroën ville med denne rekalkulation af en tidligere test gerne have stadfæstet, at de fem stjer­ner fra 2006 også holder i det nye Euro NCAP system. Og det ser det ud til, at de gør til og med 2011. En knæairbag opfylder ikke de nye Euro NCAP reg­ler omkring udbre­delse i modelse­rierne, og bilen blev gente­stet ude samtidig med, at en piskesmældstest blev udført. Pæletest og fodgængertest kunne være bedre.
FDMs konklusion: Resultatet var indtil nu bedst blandt små MPV’er. Nu er det blot ok.

Mercedes GLK 220 CDI: 5 stjerner

Resultaterne for Merce­des GLK ligner meget E-klassens. Forskellen ses tydeligst i fodgæn­ger­testen, hvor den forreste del af front­hjælmen slår hårdt i modsætning til E-klas­sen. En original Mercedes autostol på forsædet vil automatisk koble passager-air­baggen fra, men det gør en uoriginal auto­stol ikke. Knæairbag i førersiden viste gode egenskaber. Gælder fra VIN-nr. WDC204****450200.
FDMs konklusion: Det samlede resultat blev lidt dårligere end Mercedes E-klassen, hvilket skyldes fodgængertesten.

Mazda 3 1.6 Touring: 5 stjerner

I frontaltesten sidder føreren øjensynlig ganske ubeskadiget i den meget stabile førerkabine, men kommer stødet bagfra, er der fare for piske­smæld. I pæletesten får Mazda 3 det runde nul, der markeres med rødt og som, ifølge FDMs me­ning, burde være uforeneligt med fem stjerner. Men de fem stjerner holder til og med 2011, hvis ikke systemet ændres.
FDMs konklusion: Mazda bør sikre bilen bedre i siden mod indtrængning i brysthøjde.

Peugeot 308: 5 stjerner

Resultaterne er en del­vis rekalkulation af 2007-testen, men med ny frontaltest, nu uden knæ­airbag, da dens antal på markedet ikke opfylder Euro NCAPs krav. Ka­rak­tererne er ellers pæne, men rød markering, lig med nul point, skæm­mer en del af pæletesten. En piskesmældstest blev udført, den blev bed­re end i 308CC. Fodgæn­gertesten viser, at et barn vil klare en på­kørsel bedre end en voksen.
FDMs konklusion: Et pænt resultat, men rød markering i pæletesten tager glansen af den femte stjerne.

VW Scirocco 1.4: 5 stjerner

Scirocco havde et mindre problem med førerairbaggen, som tabte pusten for tidligt, så førerens hoved lige netop nåede at sige goddag til rattet. Det må ikke ske. Barnetesten blev foretaget med en Bobsy Go Isofix-stol, som VW netop har modificeret, så det gode resultat gælder alene for den nye stol. Fronthjelmen var intet steds mild mod vildfarne fodgængere.
FDMs konklusion: VW skulle kigge på benområdet og på fodgænger­sikkerheden.

Citroën DS3 1.4: 5 stjerner

Den nye, lille Citroën DS3 har ESC som standard i Europa. ESC-mangel står derfor ikke i vejen for den femte stjerne, som det ses i nogle andre Citroën’er. Man kan undre sig over, at Citroën ikke har gjort mere ud af piske­smælds­testen, nu man havde chancen med en ny model. Pæletesten har også overras­ket Citroën og bilens front er ikke fodgængervenlig.
FDMs konklusion: Resultatet er rimeligt, men ikke noget at skrive hjem om.

Peugeot 308CC: 5 stjerner

Femstjernet i 2008 og nu rekalkuleret efter nye Euro NCAP regler. De fem stjerner bibe­holdes på trods af et rundt nul i piske­smældstesten og en dårlig fodgænger­test. Den nye, strengere pæletest har de fleste biler problemer med. Også i nogen grad Peugeot 308CC. Som Citroën C5 vil Peugeot 308CC få problemer med en 2010 opgradering.
FDMs konklusion: En åben bil godt kan være sikker. Testen foregik med taget nede.

Citroën C5 2009: 5 stjerner

Femstjernet i 2008 og nu rekalkuleret efter nye Euro NCAP regler. De fem stjerner bibe­holdes på trods af en svag fodgæn­gertest, en dårlig piske­smælds­test samt rød markering i pæletesten. Sele­huskeren på forre­ste passagersæde frareg­nes, fordi den kun alarmerer, hvis selen løsnes under kørsel. En knæair­bag medvirker til flot grøn markering af førerens ben.
FDMs konklusion: Næste år vil Citroën få problemer, hvis en 2010 mærkat ønskes.

Chevrolet Spark 1.0: 4 stjerner

Spark afløser Chevrolet (Daewoo) Matiz, en førhen sikker taber i Euro NCAP. Den får stadig et spark, ned på fire stjerner. Mest fordi Spark ikke har ESC som standard i Europa, den sikkerhed behøver udviklingslandene ikke! I Danmark får Spark dog ESC efter et par måneder - vent derfor med at købe den. ESC er den bedste sikring mod kollisionsfare.
FDMs konklusion: Tåbelig disposition fra fabrikken at vente med ESC.

Toyota Urban Cruiser 2.0D-4D: 3 stjerner

En slem sag for Toyota. Hvor stort set alle andre biler får fem stjerner, må den nye Urban Crui­ser ned på kun tre. Dødsstødet fik den fordi gardinair­baggen ikke fun­gerede, som den skulle. Det blev til et rundt nul i pæletesten. I den slags tilfælde gives der ikke en om’er. En knæairbag gjorde ikke den ventede gavn, og fodgængertesten var heller ikke for god. Bilen er i den lette klasse, hvilket burde være en fordel i crashte­sten, men den fik alligevel kun et jævn resultat i frontaltesten.
FDMs konklusion: Det var årets dårlige Euro NCAP overraskelse.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Nordic AutoParts hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.