Peugeot 5008Peugeot 5008 og 308 har opnået top­karak­ter:  5 stjerner i Euro NCAPs nye sikker­heds­test.

Euro NCAP har netop tildelt Peu­geots nye MPV, 5008, de maksi­male 5 stjerner, hvilket er en aner­ken­delse af Peugeots store fokus på sikker­hed.

Peugeot 5008 blev testet efter det nye og skrappere reglement, som Euro NCAP organisa­tionen kalder ”Euro NCAP global rating”.

I ”Euro NCAP global rating” lægges bilens score i de forskellige kate­gorier sammen: Beskyttelse af voksne passagerer, beskyttelse af børn samt beskyttelse af fodgænger, og dette sammenholdes med bilens sikker­hedsudstyr så som selealarm, fartbegrænser, ESP med videre.

5008 følger i fodsporet på 3008, der i foråret ligeledes opnåede 5 stjer­ner i samme test.

Peugeot 308 CCI forbindelse med stramningerne af Euro NCAPs sikkerhedstest valg­te Peugeot des­uden af få testet 308 hatchback og 308 CC igen, og begge 308-modellerne opnåede endnu en gang de maksimale 5 stjerner. Peugeot har til dags dato således 4 model­ler, der opfylder de nye skrap­pere krav, og fortsat 7 modeller med 5 stjerner efter det oprindelige reg­lement.


7 modeller med 5 stjerner


Sikkerhed – et kernepunkt i Peugeots strategi

Peugeot 308Den primære sikker­hed (som bidrager til at undgå eventuelle ulyk­ker) er i høj grad et resultat af det effek­tive vejgreb, der kende­tegner al­le Peu­geots mo­deller. Netop biler­nes køreegen­skaber er en af Peu­geots funda­mentale styrker, base­ret på årtiers erfaring og know-how, og hertil kan tilføjes nye inno­vative syste­mer, der både giver komfort og en tryg følelse af sikkerhed (Head-up display, Distance Alert osv).

Når det gælder den sekundære sikkerhed (som begrænser konse­kven­serne under et uheld), deler 5008, 3008 og 308 samme tekno­logi. Bilernes opbygning og struktur er gennemtænkt og designet til at fordele kraften ved et uheld på en kontrolleret måde for at be­græn­se skaderne, hvilket bl.a. fronten med tre stødabsorberende de­formationszoner er et eksempel på.

Ud over de sikkerhedsforanstaltninger, som Euro NCAP måler biler­nes sikkerhedsniveau på, er mange af Peugeots modeller udstyret med teknik, der også begrænser skadernes omfang efter et even­tuelt uheld. Peugeots ”Emergency Service” aktiveres enten manuelt eller automatisk efter et uheld. Dette system tilkalder assistance og fortæller samtidig, hvor bilen befinder sig. Mere end 3.200 menne­sker i 8 forskellige lande er til dags dato blevet hjulpet af Peugeots nødhjælpssystem, og man arbej­der kontinuerligt på at udbrede sy­stemet til flere lande.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til arcurios hjemmeside - med gaveidéer til autofolket

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.