Lamborghini & Tag Heuer præsen­terer MERIDIIST Auto­mo­bili Lambor­­ghini.

Inspi­reret af den kraft og elegance, som den legen­dariske Lambor­ghini Murciélago LP640 udstråler, har TAG Heuer, en af verdens fø­rende urpro­ducenter, i samarbejde med den ita­lienske bilproducent udviklet MERI­DIIST Automobili Lamborghini kom­mu­nikationsværktøj.

MERIDIIST Automobili Lamborghini er en håndsamlet mobiltelefon og inde­holder mere end 400 mekaniske kom­ponenter, mange hentet fra de le­gen­dariske TAG Heuer chronograph modeller. Ligesom super­sportsvog­nen fra Lamborghini håndterer MERIDIIST fantastisk med så ene­stå­ende features som todelt display med flere muligheder for at afbilde flere funk­tioner samtidig og TAG Heu­ers betjeningsvenlige opbygning. Og som en hyldest til det år Auto­mobili Lamborghini blev grundlagt, vil kun 1963 en­heder af dette højtekno­logi­ske mester­værk blive fremstillet.

"I sin evige jagt på udvikling af unikke produkter har TAG Heuer re­volutio­neret først urindustrien og nu den mobile kommunikations­in­dustri med teknologisk inspiration hentet fra de fineste super­sports­vogne," fortæller Steve Amstutz, General Manager for TAG Heuer Com­munication Instru­ments.


MERI­DIIST

 

Automobili Lamborghini


Selve huset i MERIIDIST er sort titaniumfarvet rustfri stål og designet ligeså skarpt og karakteristisk, som modellerne fra Lamborghini helt ned til batteridækslet, hvis udformning er inspireret af motorklappen på Lam­bor­ghini Murciélago LP640. Bagsiden af det nye kommunika­tions­værk­tøj har indgraveret enhedens produktionsnummer, mens det minimali­stiske keyboard i sort er individualiseret med det berøm­te bomærke af den fny­sende tyr præget ned i den centralt placerede betjeningsknap af stål.

MERIDIIST Automo­bili Lamborghini er luksu­riøst fremstillet med en ud­ført detalje­rings­grad. Displayet er udarbej­det i 60,5 karats ridse frit safir kry­stal, hvil­ket kombinerer en excep­tionel lysføl­som­hed med en uover­truffen sta­bilitet under alle termiske forhold. Alene batte­ri­ets levetid er en enestående bedrift med syv timers taletid eller 28 dages standby­funk­tion.  

Det har taget mere end tre års intensiv udvik­ling og flere end 700 pro­totyper at opnå det kvalitetsniveau, både TAG Heuer og Lambor­ghini er synonyme med. MERIDIIST Automobili Lamborghini er et ek­straordinært kommuni­ka­tionsværkstøj med eksklusive digitale løsnin­ger lige fra den ekstra kraftfulde antenne, der sikrer optimalt signal under selv de mest ekstreme forhold, til den speci­elle akustiske løs­ning for den krystalklare forbindelse.

Udsprunget af den samme passion for præcision og performance er det lykkedes TAG Heuer og Lamborghini at sikre nøjagtigheden i tids­angivel­sen i MERIDIIST Automobili Lamborghini med én 1/10.000 se­kunds præci­sion. For TAG Heuer har tidsangivelse og motorsport alle dage været smukt forenet. Lige fra det originale Monaco, udøde­lig­gjort af Steve McQueen i 70'ernes film-klassiker "Le Mans" til det net­op lancerede Monaco V4, der har et dobbeltpatenteret urværk in­spi­re­ret af den V-formede motorkonstruktion i en højtydende racer­motor. 

MERIDIIST Automobile Lamborghini forhandles i Danmark af enefor­handleren Lamborghini Copenhagen og koster 57.875 kroner.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til arcurios hjemmeside - med gaveidéer til autofolket

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.