Den globale klimadebat har ikke sat det store aftryk på danske og nor­diske bilejere, viser en ny undersøgelse foretaget for Nissan. Kun 18 pct. af danskerne angiver lavt CO2-udslip som et af de tre vigtig­ste para­metre, når der skal købes ny bil. Prisen er stadig vigtigere. Men det behø­ver ikke være dyrt at blive en lidt grønnere bilist, lyder rådet fra Nissan.

Vi taler meget om CO2 og klima, men er vi villige til at ændre vaner, hvis det koster et greb i penge­pungen? Ikke hvis man spørger de danske - og nordiske – bilejere. En ny undersøgelse foretaget for Nissan viser, at de tre vigtigste para­metre for køb af mindre biler for både danskerne og vores nordiske bilfæller er brænd­stoføkonomi, pris og sikkerhed.  Kun 18 pct. af danskerne, og 19 pct. af den nor­diske befolkning, angiver et lavt CO2-udslip som en af de tre vigtig­ste ting i forbindelse med bilkøbet, når de skal købe ny bil.

”Vi taler alle sammen om CO2–udslip og nødvendigheden af at hand­le nu, men det kan være svært at prioritere klimaet, hvis det samtidig udgør en reel omkostning på et måske trængt budget,” siger Taina Erkkilä, kommu­nikationsdirektør i Nissan Nordic Europe. ”Hvad vi må­ske ikke går og tæn­ker over til daglig er, at der faktisk er flere ting, man kan gøre som bilejer for at nedbringe CO2-udslippet, som ikke nødvendigvis koster penge. Små ting som at tømme bagagerummet eller kontrollere dæk­trykket, er eksempler på ting, man sagtens kan implementere i hverdagen uden ekstra besvær og omkostninger. Det er et budskab, vi som bilfabrikant også gerne vil være med til at ud­brede.”

Vi kører i for store biler
Nissan NoteSom tommelfinger­regel er mindre biler brænd­­stofbesparende og der­med også mindre bela­stende for både CO2-regnskabet og økono­mi­en. Alligevel viser Nissans nye under­søgelse, at over halv­delen af danskerne med en stor eller mellemstor bil indrøm­mer, at de formo­dentlig kører rundt i en bil, der er større end behovet – spørger man bilejere over 60 år er tallet 70 pct. Til gengæld tror næsten 80 pct. af danskerne på, at vi kommer til at se mange flere små biler i fremti­den.


annonce - klik på logo
Klik her og gå til Nordic AutoParts hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.


”Vi tror, danskerne har ret i, at vi vil opleve en større bevidsthed om bilstørrelsen i fremtiden,” siger Taina Erkkilä. ”Vi ser dette som en klar tendens og et behov, som vi forsøger at imødekomme ved at tilbyde flere mindre city-biler – fx med Micra, Note og den helt nye og mere miljøven­lige Pixo. Ved at vælge en af disse biler, kan man tage lidt større hensyn til klimaet uden at gå på kompromis med penge­pungen.”

Nissans gode råd til mere CO2-venlig kørsel:

Vedligehold:

  • Kontrollér dæktrykket
  • Kontrollér dækkenes styrevinkel
  • Foretag regelmæssige servicetjek af din bil
  • Reducér luftmodstanden (luk fx vinduer og fjern tagbøjler)
  • Tøm bagagerummet

Kørsel:

  • Planlæg din rute og dit køretidspunkt
  • Start først motoren, lige før du kører
  • Accelerér hurtigt, men jævnt op til kørehastigheden – lad ikke omdrejningstallet komme op over 3.000 /min
  • Undgå unødvendige opbremsninger og spild af energi (vær forudseende og hold afstand)
  • Brug bilens elektroniske udstyr, som fx air condition, med omtanke