Denne Rolls Royce Springfield Phantom I Newport Town Car fra 1930 vil kunne beses hos CC-Cars i Ans.Joseph P. Kenne­dys privatbil fra 1930 importe­res nu af CC-Cars i Ans.

Det er yderst sjæl­dent, at en virke­lig ypperlig veteranbil købes til Dan­mark, men det sker ikke desto mindre inden for de næste par dage, når rallykører og direktør for CC-Cars, Christian K. Jensen, brin­ger sin ny­ind­købte Rolls Royce Springfield Phantom I Newport Town Car hjem til sit bilhus i Ans.

Det handler om den bil, som den amerikanske forretningsmand, po­litiker og ambassadør Joseph P. Kennedy (1888-1969) ejede og be­nyttede i pe­rioden 1930-1935. Joe Kennedy var far til den myrde­de præsident John F. Kennedy og hans bror Robert (Bobby), ligeledes myrdet ame­rikansk justits­mi­nister.

"Bilens historie er behørigt dokumenteret af The Rolls Royce Foun­dation i USA," oplyser Christian Jensen. "Den er bygget i USA med amerikansk ka­rosseri af Brewster og har derfor tilnavnet Newport Town Car. Kennedy­familien ejede den i fem et halvt år, og den er for nylig nænsomt, men yderst grundigt restaureret og fremtræder fan­tastisk flot," oplyser Chri­stian Jensen, der udover motorsport har en dyb interesse for gamle biler, lige fra Fiat 500, som han har særlig for­kærlighed for, op til biler i klasse med Rolls Royce.


 

Rolls-Royce Springfield Phantom I

New­port Town Car

 


Det er for nylig dokumenteret, at Joe Kennedy tidoblede sin formue i sin fireårige periode som filminvestor i Hollywood i Californien fra 1926-30, og indkøbet af bilen falder tidsmæssigt sammen med hans hjemkomst til Mas­sachusetts i det østlige USA. Dog hævdes det og­så, at han skal have kørt i bilen i Hollywood med sin elskerinde, dati­dens store diva, Gloria Swanson.

Sammen med den tre tons tunge Rolls Royce følger også en pistol af mærket Derringer.

Rallykører og direktør for CC-Cars, Christian K. Jensen, bringer en Rolls Royce fra 1930 til Danmark."Historien bag den er så utrolig, at den næsten kun kan være sand. Under re­stau­reringen af bilen for nylig fandt man skjult bag bagsæ­dets ryglæn en pistol, og ud fra en vurdering af våbnets alder og bi­lens ejere er det mest sand­synligt, at Kennedy har haft den som et skjult forsvarsvåben, hvis han skulle blive over­faldet, mens han blev trans­porteret af sin chauf­før," for­tæller Chri­stian Jen­sen.

Den midtjyske bilmand oplyser også, at andre pålidelige kilder doku­men­terer, at Bobby Kennedy som dreng blev avisud­deler, og at han lod familiens chauffør transportere sig rundt, så han kunne dele avi­ser ud fra bagsædet af en Rolls Royce. Den trafik blev dog stoppet af hans mor, Rose Kennedy.

Christian Jensens nyindkøbte Rolls Royce Springfield Phantom I New­port Town Car vil kunne beses i den kommende weekend hos CC-Cars i Ans samt på firmaets hjemmeside. Bilen er til salg, men Chri­stian Jensen vil dog ikke oplyse prisen.

"Den rette køber ved godt, hvad sådan en bil koster," smiler den kendte bilmand.

annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.