28 pct. af bili­sterne i Dan­mark vur­derer selv, at de burde være mere op­mærk­som­me og køre mere sik­kert. Det viser en ny rund­spørge fore­taget af YouGov Za­pera for Nissan Danmark. Tallene afslører og­så, at hver femte dansker sms’er og taler i håndholdt mobiltelefon som minimum en gang imellem, mens hver fjerde indstiller GPS’en, mens de kører bil.

I mere end hver fjerde bil på de danske veje sidder en fører, som ifølge egen mening godt kunne køre mere sikkert. Af de 1.007 dan­skere, der deltog i analysen, svarer 28 pct., at de godt kunne køre bedre og være mere opmærksom i trafikken.

Undersøgelsen viser også, at 20 pct. af danskerne jævnligt (en gang imellem, ofte eller hver gang de kører en bil) bryder loven ved at køre bil og sende sms’er eller tale i håndholdt mobiltelefon samtidig. Også GPS’en tager opmærksomheden fra danskerne. Næsten hver fjerde bilist (22 pct.) indstiller deres GPS, mens de kører bil. 

”Koncentration og fokus er afgø­ren­de, når vi færdes i trafikken. Man­ge ting kan fjerne førerens op­mærk­som­hed fra trafikken, men især mobil­te­lefoner og GPS-udstyr, som i dag er med i langt de fleste bi­ler, udgør en stor risiko. At hver femte jævnligt ringer eller bruger deres GPS, mens de kører, over­rasker os meget. Nis­san Danmark mener, det er nød­ven­digt, at vi øger fokus på dette pro­blem og øger indsatsen for at forbedre bili­ster­nes holdninger,” siger Peter Hal, country manager for Nissan i Danmark.

Ud over at hver fjerde dansker indrømmer egne mang­ler som bilist, så mener tre ud af fem (60 pct.), at hasarderet kørsel og for lidt hen­synta­gen er det stør­ste sikkerhedsmæssige pro­blem i trafikken i Dan­mark i dag. 57 pct. mener, at det stør­ste pro­blem er, at mange laver for mange andre ting, mens de færdes i tra­fikken.

Forældre frygter trafikulykker

Analysen afslører desuden, at især forældre til mindre børn ikke er trygge ved trafikken i Danmark. 44 pct. i aldersgruppen 30-49 år peger på, at de frygter, at børnene kommer til skade i trafikken.

Samtidig erkender to ud af tre forældre til børn mellem fem og syv år, at de godt kunne bru­ge lidt ekstra tid på at lære deres børn om tra­fiksikker­hed. Hos de lidt større børn mellem otte og ti år er det lidt over halvdelen (56 %) af forældrene, der me­ner, at de ikke har lært deres barn nok om tra­fiksikkerhed.

”Der er rigtig mange forældre, der er utrygge ved trafikken og deres børns trafikkundskaber. Det er et vigtigt sted at sætte ind, samtidig med at vi skal fortsætte indsatsen for at få bilisterne til at optræde mere hen­synsfuldt og velovervejet i trafikken. I Nissan holder vi i oktober en række events, som sætter fokus på børns trafiksikkerhed. Her vil vi bl.a. komme ud i landet med en trafikskole, der skal lære seks- til tiårige børn de helt elementære trafikregler,” slutter Peter Hal.

Prøv Nissans trafikskole

 

Nissans trafikskole for de seks- til tiårige kan mødes her:

 

  • Kolding Storcenter (Biograftorvet), 23. oktober 2009, kl. 09.30-20.00
  • Randers Storcenter (ved Grøn indgang), 24. oktober 2009, kl. 10.00 -16.00
  • Bruhns Galleri (v. JuiceMania), 26. oktober 2009, kl. 10.00-20.00
annonce - klik på logo
Klik her og gå til Nordic AutoParts hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.