Audi præ­sen­terer høj­de­punk­tet ved IAA 2009: e-tron, en højt­ydende sportsvogn, som udelukkende er eldrevet. Fire motorer – to på for­akslen og to på bag­akslen – træk­ker hjulene og gør der­med kon­cept­­bilen til en ægte quattro. Med 313 hk og et drejnings­moment på 4.500 Nm ac­ce­­le­rerer den 2-personers sportsvogn fra 0-100 km/h på 4,8 sek. og fra 60-120 km/h på 4,1 sek. Lithium-ion-batteriet har en anvendelig kapaci­tet på 42,4 kWh, hvilket er ensbetydende med en rækkevidde på ca. 248 km.

Bi­lens præstatio­ner er slet ikke det eneste bevis på den konse­kven­te og holistiske stra­tegi. Designet viser med al tydelig­hed, at e-tron hører til blandt de ægte sportsvogne, og kon­ceptet tager høj­de for virkelig­hedens be­tingelser for elbiler. Batteriets placering lige bag kabinen re­sul­te­rer i et opti­malt tyngdepunkt og en opti­mal vægt­for­deling.

e-tron kan frit for­dele det store drejnings­moment fra de fire elektri­ske mo­torer til hju­lene efter behov. Denne såkaldte vek­torisering resul­terer i en im­po­nerende dy­namik og en agilitet og præci­sion i sving, som man ikke troede mulig.

I forbindelse med man­ge af de tekniske moduler har Audi ta­get nye - i nogle tilfælde revolutio­ne­rende – metoder i brug. Fx opvarmes kabi­nen effektivt af en varmepumpe. Drivlinjen, elektronik­ken og batte­riet sty­res af et innovativt termisk styresystem, som har en stor del af æren for, at bilen kan opnå den fine rækkevidde uden at gå på kompromis med interiør og komfort i topklasse. Bilens elektroniske systemer er koblet op til et netværk – car-to-x communication – og det åbner helt nye muligheder for at optimere effektiviteten, sikker­heden og komforten.

Bilens kaliber er ty­delig for enhver ved første øjekast. Audi e-tron har en bred og mar­­kant tilstede­væ­relse på vejen. Bilens karrosseri ser næsten ud som om, det er hugget ud i ét stykke, og den luk­kede ba­gende er kraft­fuld og muskuløs. Den tra­pez­formede sing­le­frame-kø­lergrill do­mi­ne­rer fronten, og den er omgivet af to store luftindtag. Den øver­ste del af kølergrillen munder ud i de flade lister fra de adap­tive ma­trixfor­lygter med klart glas. Den højeffektive LED-teknik anvendes i alle bilens lygter – en æressag for Audi, som er førende i verden på det felt.

Forlygterne er kernen i det fuldautomatiske lys, som reagerer flek­sibelt under alle forhold. Den nye teknologi genkender vejrforhol­dene og tilpasser lyset til fx regn eller tåge. Teknologien bag det automatiske lys består af et kamera, der arbejder sammen med en hurtig computer, og som registrerer modkørende trafik, registrerer vognbaner og måler sigtbarheden – fx i tilfælde af tåge.

1,90 m bred, kun 4,26 m lang og 1,23 m høj – det er målene på en superbil. Akselaf­standen på 2,60 m giver masser af plads mellem akslerne til men­ne­sker og tekno­logi. På samme måde som i en sports­­vogn med center­motor er kabi­nen i e-tron ryk­ket langt frem mod forakslen, så der er plads til batteri­enheden, som vejer ca. 470 kg, inverteren og elektro­nikken foran bagakslen.

Fire asynkrone motorer med en samlet ydel­se på 313 hk (230 kW) giver Audi e-tron præsta­tioner som en højt­ydende sportsvogn. Kon­ceptbilen kan accelerere fra 0-100 km/h på 4,8 sek., hvis det er nød­vendigt, og fra 60-120 km/h på 4,1 sek. Drej­ningsmomentet over­føres variabelt til hjulene afhængigt af kør­selssituationen og vejbe­lægningen, hvilket er ensbetydende med fremragende vejgreb og eminente køreegenskaber.

Tophastigheden er begrænset til 200 km/h, fordi elmotorernes strøm­forbrug øges ufor­holdsmæssigt meget, i takt med at hastighe­den øges. I henhold til NECD-testen har bilen en rækkevidde på ca. 248 km ved blandet kørsel. Den gode rækkevidde er mulig takket væ­re det integrerede koncept: tekno­logi, som er specielt tilpasset til det elektriske træk­kon­cept, kombineret med topmoderne batteritek­nologi. Batteripakken har en samlet kapacitet på ca. 53 kWh, og den anvendelige kapacitet er begrænset til 42,4 kWh for at optimere bat­teriernes levetid. Audi anvender vandkøling til batterierne.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til SMC-Bilers hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.