Audi R8 Spyder 5.2 FSI quat­tro – Dy­na­­misk og åndeløs kør­sel uden tag.

Ene­stå­en­de præ­sta­­tioner og impone­rende dynamik kom­bi­neret med den inten­se følelse ved at køre uden tag: Audi præ­sen­terer R8 Spy­der 5.2 FSI quattro. Den lette stof­kaleche åb­ner og lukker helt au­to­matisk, og ad­skil­lige af karrosseriets dele er fremstillet af kulfi­ber­­ma­teriale.

  • Audi high-performance-sportsvogn med stofkaleche i let­vægts­udgave
  • Iøjnefaldende design, karrosseridele i kulfiber
  • V10-centermotor med 525 hk og præstationer i særklasse

V10-motoren yder 525 hk og k­a­ta­pulterer den åbne 2-personers sports­­vogn fra 0-100 km/h på 4,1 sek., og tophastigheden nås først ved 313 km/h. Med teknologier som Audi Space Frame (ASF), det per­manente fire­hjulstræk quattro, forlygter udelukkende med LED-tek­nologi og en inno­vativ mikrofon i sikkerhedsselen (ekstraudstyr) er R8 Spyder 5.2 FSI quat­tro den nye topmodel i Audi modelpro­gram­met.

Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro sender et stærkt signal. Den følel­ses­be­tonede, højtydende sports­vogns design­linjer er en fascine­rende og unik fortolkning af bilens dynamiske egenskaber. Til forskel fra Coupé-modellen har Spyder ikke sideblades bag dørene. Sidepane­lerne og den store afdækning over kalecheboksen er fremstillet af kulfibermateriale. To hvælvede paneler, der strækker sig til spoileren og omfatter store, inte­grerede luftindtag, giver den åbne 2-perso­ners bils bagende en kraftfuld profil.

Som alle andre Audi modeller uden fast tag har R8 Spyder 5.2 FSI quattro en stof­ka­leche – en kompro­misløs løsning til en high-perfor­mance-sports­vogn. Kale­chen vejer kun 30 kg, hvil­ket er med til at holde bilens vægt og tyng­depunkt nede. Når kalechen er åben, opta­ger den ikke ret me­get plads, og når den er lukket, er den i fuld har­moni med bilens øv­rige design. Kalechen udspringer fra to smalle pa­neler, der forlø­ber til bilens bagende og understreger den aflange silhuet.

Den elektro­hy­drau­­liske kaleche åbner og lukker på 19 sek. ved ha­stig­heder på op til 50 km/h. Når den åbnes, foldes kalechen som et Z og kører ned i kale­che­boksen over V10-motoren. Kaleche­boksen åb­nes og lukkes au­tomatisk. Elbagruden, som er adskilt fra kale­chen, sænkes ned i skil­lerummet. Den kan hæves og sænkes separat med et tryk på en kon­takt, uanset om kalechen er åben eller lukket. En ekstra vind­af­viser i netdesign er standardudstyr, og den kan fast­gøres i skille­rum­met bag sæderne i to nemme trin.

Kalechen, som har et udvendigt lag af brud­sikkert stof og et un­der­lig­gende lag pas­ser perfekt til kør­sel med høj hastig­hed. Ved kørsel med mo­derate ha­stig­he­der og lukket kale­che er støj­­niveauet i R8 Spyder kabinen næ­sten det samme som i Coupé-ud­gaven. I skille­­rummet er der inte­grerede styrt­bøjler i form af to stærke, fjederbe­lastede plader. Ho­ved- og sideairbags i ryglænene beskytter passa­gererne i tilfælde af en side­kollision, og frontairbaggene yder beskyt­telse i tilfælde af en fron­talkol­lision. Ved en påkørsel bagfra reduce­rer de integrerede hoved­støtter risikoen for piskesmældsskader.

Med manuel gear­kasse vejer R8 Spy­der 5.2 FSI quattro kun 1.720 kg, og den lave vægt skyldes primært alumi­niums­karrosseriet i Audi Space Fra­me-kon­struktion (ASF). Selv om dørpanelerne, midtertun­nellen, bag­pa­nelet, bunden og A- og B-stolperne er forstærket, vejer karrosseriet alli­gevel kun 216 kg – kun 6 kg mere end karrosseriet til R8 Coupé. Audi Space Frame-karrosseriets store stivhed, som omfat­ter en in­tegreret motorramme i ultraletvægtsmagnesium, er grundla­get for bilens dyna­miske køreegenskaber og overlegne sikkerheds­niveau.

annonce - klik på logo
Alm. Brand Bilkredit

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.