Saab, der på man­ge måder lever en usikker tilværelse, sender nu et kraftigt signal til om­verdenen, der med al tydelighed viser, at organi­sationen lever - om end ikke i bedste velgående. Men desig­nere og ingen­iører har været på mærkerne: Den nye 2. generation af Saab 9-5, som i før­ste om­gang præsen­teres i Frankfurt, når IAA-automobil­udstil­lingen slår dø­rene op den 17. septem­ber for det brede publi­kum.

I anden omgang bliver der så tale om en introduktion i løbet af 2010. Den 1. generation af den populære 9-5 så dagens lys for 12 år siden, og siden hen er den faceliftet i årene 2002 og i 2005.

Og den nye model viser det design,. som Saab-organisationen vil an­ven­de i fremtiden - et design, der er meget præget af studiemo­del­len Aero X.

Mens den nye SAAB 9-5 er på vej til bilud­stillingen, foregår der fort­sat mangt og me­get bag kulisserne i og omkring SAAB. Sven­ske Koe­nigsegg arbej­der på højtryk for at skaffe mere kapital for at kunne købe Saab Automo­bile og det sker ved henven­delse til nye og poten­tielle in­vestorer.

Gruppen bag Koe­nigsegg har ikke længere behov for et ekstra lån gennem den sven­ske stat, lyder det fra en kilde med relationer til Dagens Industri.

Samme kilde oplyser, at Koenigsegg kan klare sig med pengene fra de nye investorer samt de 2,2 milliarder dkr., som GM er villige til at binde i handlen med SAAB.

Når produktionen af den nye SAAB 9-5 startes op for alvor, er det så med Koenigsegg som ejere?Det samlede behov for at overtage SAAB er på 8 milliarder dkr. og her­af har GM altså bidra­get med 2,2 mil­liarder dkr. i form af dels et lån og dels har GM betalt alt produkti­onsudstyr til den nye SAAB 9-5.

Koenigsegg regner med at kunne hente resten - 5,8 milliarder dkr. gen­nem Den Eu­ro­pæiske Investe­rings­bank mod en garanti fra den svenste stat (3,8 milliarder dkr.) og nye investorer (1,46 milliarder dkr.), idet deres eget indskud er på 540 millioner dkr.

Selvfølgelig betyder det meget for svenskerne at kunne få SAAB til­ba­ge på svenske hænder, men det er en ganske svær opgave, der ligger foran de ansvarlige, hvis det lykkes at overtage SAAB, for i de mange år SAAB har været ejet af GM, er det endnu ikke lykkedes at få det svenske mærke til at give overskud.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Skomøs hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.