Volvo's trepunkts sikkerhedssele fylder 50. 
Torsdag den 13. au­gust 1959 blev ver­dens første bil med tre­punkts sik­ker­heds­seler som stan­dard­udstyr le­veret til Volvo-for­handleren i den sven­ske by Kri­stian­stad. Bilen var en Volvo PV544. I de 50 år, der er gået siden, har den V-for­mede trepunkts sikkerhedssele red­det over en million liv.

Én enkel bevægelse og selen sidder, hvor den skal. Og samtidig har man halveret risikoen for at blive dræbt eller alvorligt kvæstet i en kollision.

Selv i dag er trepunkts sikkerhedsselen det vigtigste enkeltstående sikkerhedsudstyr i en bil. Det er den mest anvendte og vigtigste sik­ker­hedsopfindelse i bilernes over 120 årige historie.

Det er selen, der forbinder menneske og bil. Det er selen, der fast­spæn­der bilens passagerer i en ulykkessituation, ligesom de kørende ikke risikerer at blive kastet rundt i passagerkabinen eller slynget ud af bilen ved mere komplekse ulykkesscenarier.

Nils Bohlin forstod kræfterne

Volvo's trepunkts sikkerhedssele fylder 50. 
Det enkleste er tit det bedste. Men det var først hen mod slut­nin­gen af 1950'­erne, bi­lernes sikkerheds­seler antog deres nuvæ­rende form. Og det takket være Volvo-ingeniør Nils Boh­lin.

Indtil da fandtes for­skellige typer sikker­hedsseler. I 1930'erne be­gyndte læger i USA at stille krav om, at biler skulle udstyres med sik­kerhedsseler.

Topunkts hofteselen var den mest almindelige, men der fandtes ogs­å forskellige varianter af trepunkts sikkerhedsselen. Problemet var, at de ikke beskyttede godt nok, særlig ved høje hastigheder.

Nils Bohlin, der inden han startede hos Volvo bl.a. havde arbejdet med at udvikle katapultsæder, fik tidligt forståelse for de kræfter, der er på spil under en kollision.

Samme principper i dag
Selen skal være let at anvende og justere, og den skal absorbere kræf­terne de rigtige steder – hen over bækken og brystkasse, hvor kroppen er stærkest.

De vigtigste egenskaber ved Nils Bohlin''s design var, at systemet bestod af en hoftesele og en diagonal sele til kroppen, at selerne blev spændt fast i et lavt placeret fastgøringspunkt ved siden af sæ­det, at selegeo­metrien dannede en "V"-form, hvor spidsen vendte ned mod gulvet, og at selen blev på sin plads og ikke flyttede sig, når den blev belastet. Og det er de samme principper, der gælder i dag.

I Skandinavien var Volvo PV544 og Volvo Amazon de første biler, der blev udstyret med denne verdensnyhed.

Volvo blev dermed den første bilproducent, der standardudstyrede sine biler med trepunkts sikkerhedsseler. Nyheden blev patenteret i et såkaldt åbent patent, hvilket betød, at alle, som ønskede det, hav­de lov at bruge designet.

Selv om der nu var taget et stort og vigtigt initiativ til at øge sikker­heden, stod trepunkts sikkerhedsselen ikke over for et umiddelbart gennembrud. Der kom til at gå yderligere nogle få år, inden det gik op for de fleste kunder og resten af bilindustrien, hvor god selen var til at redde liv.

Volvo undersøgelse overbeviste verden
I 1963 præsenterede Volvo trepunkts sikkerhedsselen i USA og på andre markeder. Inden præsentationen gennemførte Volvo såkaldte slædetests og crash tests med biler udstyret med forskellige typer sikkerhedsseler. Resultaterne var krystalklare: Volvo's trepunkts sele beskyttede de kørende bedst.

Få år senere, i 1967, præsenterede Volvo på en trafikkonference i USA en banebry­dende rapport over 28.000 uheld. Rapporten byg­gede på data fra alle kolli­sioner i Sverige i en ét års periode, hvor Volvo-biler var involveret.

Også her var resultatet ubestrideligt, og omverdenen begyndte om­sider at erkende det. Rapporten viste klart, at sikkerhedsselen red­dede liv og samtidig mindskede antallet af skader med omkring 50-60 procent.

Over 1.000.000 liv reddet
I dag er trepunkts sikkerhedsselen monteret i biler verden over. Vol­vo introducerede den som standard på både for- og bagsæder helt tilbage i 1967.

Den moderne sikkerhedssele er omdrejningspunkt i bilens interiør-sikkerhedssystemer, hvor den fungerer sideløbende med andre de­taljer såsom airbags, sele-forstrammere og kraftbegrænsere.

Bliver bilen involveret i et uheld, finder selen selv den rigtige position – forstrammeren strammer selen hen over personens krop og giver efter i præcis det rigtige øjeblik, så kroppen bliver fastholdt så for­sigtigt som muligt. Alt inden for få tusindedele af et sekund.

Det er svært at give et præcist tal for, hvor mange liv sikkerhedsse­len har reddet – der findes ingen koordinerede trafiksikkerheds sta­tistikker på verdensplan. Men man anslår, at over en million men­nesker kan takke sikkerhedsselen, for deres liv, og mange gange det antal er sluppet for alvorlige kvæstelser på grund af den.

Har stadig et væsentligt potentiale
Eftersom brugen af sikkerhedssele varierer enormt i forskellige dele af verden og forskellige lande, har selen stadig potentiale til at øge trafiksikkerheden blandt bilkørende.
 
Trepunkts sikkerhedsselen har reddet liv i 50 år – og den vil fortsat redde liv lang tid fremover. Hver eneste procents stigning i brugen gør en forskel.
 
I USA anslår man, at man redder 270 liv om året, hver gang der sker en én procents stigning i brug af selen. Undersøgelser i Europa viser, at 7.000 liv ville blive reddet, hvis alle EU-landene havde samme sta­tistik som de bedste.

Og potentialet er endnu større i dele af Afrika, Asien og Sydamerika, hvor antallet af biler er i hastig stigning.

Husk: Alle i bilen skal bruge sikkerhedssele!  Hver gang!

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Blækbutikkens hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.