Toyota i Danmark har netop afsluttet en om­fat­tende praktisk og teo­retisk træning af hele for­handlernettet i ECO Driving. Alle for­handlere kan nu med bag­grund i træ­ningen professionelt og kom­pe­tent råd­give og in­stru­ere sine kunder og andre i at spare 15 % - 30 % på sit brænd­stofforbrug og samtidigt nedsætte sit udslip af CO2 væsentligt.

"Skal man lære andre det, er man nød til at have prøvet det selv. Med det som udgangspunkt har vi i løbet af juni måned haft repræ­sentanter fra alle vores forhandlere bag rattet og på skolebænken for at lære om ECO Driving", fortæller Informationschef hos Toyota Danmark A/S, Rene Mou­rit­sen.

.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til Monk Biler A/S hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du me­ner, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send sam­tidig en lille hilsen.


"Vi allierede os med den femdobbelte Danmarksmester og tredob­belte nordiske mester i økonomikørsel Ole Nielsen, som stod for den praktiske del af træningen. Med ham som den ene af to instruktører blev "eleverne" sendt ud på en fastlagt rute, hvor ECO Driving teo­rierne skulle omsættes til praksis. Den efterfølgende teoretiske træ­ning stod vores miljøchef Char­lotte Blak Møller for, og her sluttede træningen af med en tur i Toyo­tas ECO Driving simulator", fortsætter Rene Mouritsen.

Toyota har gennem udvikling af både eksisterende og nye teknolo­gier stor fokus på at minimere nye bilers belastning af miljøet. Toyota Optimal Drive er en filosofi, som handler om at nedsætte bilernes for­brug af brænd­stof og dermed CO2-udslip, men med stor vægt på at bevare glæ­den ved at køre bil. Men uanset nye, moderne og effek­tive teknologier er det i sidste ende chaufførens kørermåde og ad­færd, som afgør, hvor langt det er muligt at køre på en liter brænd­stof.
Uanset hvilken bil man kører i og uanset mærke, kan man med nogle få ændringer af sin kørestil opnå en væsentlig besparelse på brænd­stoffor­bruget og dermed udledningen af skadelige stoffer fra bilens udstødning, og det er samtlige af landets Toyota-forhandlere nu træ­net i at lære fra sig.

Man kan læse mere om ECO Driving på toyota.dk eller kontakte nær­meste Toyota-forhandler.