Porsche mo­dellerne fra Dr. Ing. h.c. F. Por­sche AG fortsætter med at efter­leve de højeste kvalitetskrav i USA, der er den tyske sports­vogns­produ­cents stør­ste marked. Det har det amerikanske un­der­­sø­gel­sesinstitut J. D. Po­wer netop kon­klude­ret i deres sene­ste un­der­sø­gelse "Initial Qua­lity Stu­dy". Således er Por­sche placeret på en fornem andenplads efter ja­panske Lexus, og er dermed den bedst placerede Europæiske fabri­kant i under­søgelsen.

Med den prestigefyldte anerkendelse indtager Porsche for fjerde gang i træk en topplacering efter at have været indehaver af før­ste­pladsen i perio­den 2006 til 2008. Frank Tuch, der er ansvarlig for virk­somhedskva­litet hos Porsche siger, "Tre første- og en anden­plads i mærkeevalue­rin­gen i J. D. Power "Initial Quality Study" over de sidste fire år er resultatet af et kontinuerligt kvalitetsarbejde samt en fokusering på vores kunder i såvel udvikling og produktion som salg.


annonce - klik på logo
Klik her og gå til Nordic AutoParts hjemmeside

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.


J. D. Power analyserer tilfredsheden hos nye bilejere i de første 90 dage efter, at de har modtaget deres nye bil. Baseret på 228 un­dersøgelses­kriterier er næsten 81.000 kunder blev spurgt om deres opfattelse om­handlende såvel kvalitet som udførelse.

Porsche forhandles i Danmark af de to autoriserede Porsche Centre, Porsche Center Jylland og Porsche Center Sjælland.