Prins Joachim er en af stjernerne i Copenhagen Historic Grand Prix. Faktisk vil han kunne vinde Danmarksmesterskabet i Grand Prix weekenden, hvis han scorer tilstrækkelig mange DM-points. Foto: Vivi Siiger.
H.K.H. Prins Joachim er et af stjer­ne­navnene i forbin­delse med som­me­rens store motor­sports­be­givenhed, Copen­hagen Historic Grand Prix, der finder sted i Fælledparken den 1. - 2. august. CHGP er nem­lig 4. af­de­ling af Dan­marks­me­sterskabet for stan­dard­vogne ”op til 1965” og efter de før­ste tre afdelinger fører prinsen stort.

I den forgangne weekend udbyggede Prins Joachim sit forspring i Dan­marksmesterskabet ved ganske enkelt at tage sejren i begge de to DM-løb, der indgik i 3. DM-afdeling på Ring Djursland. Ikke over­ras­kende, fordi Prins Joachim ved tre ud af fire lejligheder tidligere i år har formået at sæt­te den danske historiske motorsportselite på plads.

Prins Joachim kører som bekendt en Lotus Cortina fra 1965 og prin­sen har tidligere vundet en dansk mesterskabstitel. Blandt delta­gerne i DM er Benny Hall, der er tidligere Danmarksmester fra den­gang, bilerne var nye. Hall kører en Lotus Cortina magen til den, Prins Joachim kører, og han blev effektivt udkonkurreret bl.a. i week­endens løb på Ring Djursland, så effektivt, at han kørte af banen i forsøget på at indhente den danske ”motorprins”.

H.K.H. Prins Joachim  - Foto: Flemming JensenNærmeste konkur­rent i kampen om Danmarks­mesterskabet er i øv­rigt Prins Joachims barn­domsven, Oscar Davidsen Siesby, men i den samlede stilling er Sies­by 37 points efter Prins Joachim, der i alt har scoret 115 points i sæ­sonens første tre DM-afdelinger. Faktisk er Prins Joachims føring i DM så stor, at han vil kunne vinde DM-titlen i Copenhagen Historic Grand Prix, selvom der resterer endnu en DM-afdeling – der mangler blot tre points, så er han mester på ny.

I sagens natur er Prins Joachim derfor også storfavorit til sejren i Co­penhagen Historic Grand Prix – og det er givet, at han vil give alt, hvad han har i sig i forsøget på ikke blot at erobre sejren i ”65-klas­sen”, men også tage DM-titlen ved samme lejlighed. Hans kørsel er særdeles over­bevisende og der udvises stor autoritet i den måde, hvorpå prinsen kaster sin Lotus Cortina gennem kurverne.

Foruden at deltage i Copenhagen Historic Grand Prix er Prins Joachim også Protektor for arrangementet.

annonce - klik på logo
Klik her og gå til arcurios hjemmeside - med gaveidéer til autofolket

Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.